Pokiwy (10.07.20)

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

Žadyn swjedźeń kuntworow

Salow. Tradicionalny swjedźeń kuntworow w Salowje je lětsa definitiwnje wotprajeny. Někotryžkuli bě so hižo wjese­lił, zo móže so tónle kónc tydźenja kaž kóžde lěto we wsy, w kotrejž „swětło předawaja“, tak prawje wucychnować. Protyčka města Kulowa tuž nje­trjechi, hdźež je termin „Salowskeho kuntworjenja“ hišće wot 10. do 12. julija zapisany. Tuž hač do klětušeho!

Maćijowa w rozmołwje

Budyšin. Jutře, 11. julija, w 11 hodź. wusyła rozhłós MDR Kultur rozmołwu z bywšej jednaćelku Ludoweho nakładnistwa Domowiny Marku Maćijowej, kotraž je so njedawno na wuměnk podała. Rozmołwu, kotruž Vladimir Balzer moderěruje, njedźelu we 18 hodź. na samsnym sćelaku wospjetuja, a wona budźe po tym tež jako podcast na MDR Kultur słyšeć.

Gig-Festival@home

W Zarěčanskej Konsumowej galeriji pokazuja tuchwilu wustajeńcu „Lětni són“ z twórbami Sabiny Kambachoweje (na foće). Wopyt­ rumnosće je pod do­dźerženjom wěstotnych prawidłow wot póndźele do pjatka wot 16 do 20 hodź., sobotu, njedźelu a swja­te dny wot 10 do 20 hodź. móžny. Přehladka je hač do 30. septembra přistupna. Foto: Hagen Kambach

Cyły tydźeń serbske temy na MDR

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:
Lipsk (SN/MiR). MDR je wčera w rozhłosu, telewizy a online zahajił tydźenski program ze serbskimi temami. W telewizy pokazaja mjez druhim 13. julija premjeru hrajneho filma DEFY z titulom „Žedźba“. Wot 13. do 17. julija rozprawja Olenka Pilz we wusyłanjomaj „MDR um 2“ a „MDR um 4“ mjez druhim z Njebjelčic, Slepoho, Čorneho Chołmca a Wor­klec. Danko Handrik poda so w magacinje MDR AKTUELL na slědy Serbow w Čěskej. Magacin „Umschau“ wotkrywa Błóta jako turistisku atrakciju. SACHSENSPIEGEL zaběra so mj. dr. z digitalizaciju serbskeje rěče, akceptancu serbskeho w zjawnym žiwjenju a ze serbskimi młodymi hudźbnikami. We wusyłanju „glaubwürdig“ jutře wječor dožiwiće Benedikta Dyrlicha. Radijo MDR Sakska wěnuje so serbskim cyłkam w Drježdźanach a Lipsku. Wusyłać chcedźa portret dźiwadźelnicy Gabriele Marije Šmajdźineje. Kulturne radijo rozprawja wo Serbskim muzeju w Budyšinje a poda so na slědy potomnikow Krabata. Wšelake přinoški budu widźeć mj. dr. na Facebooku a Instagramje. Pod www.mdr.de/serbski-program podawaja za wužiwarjow programowy přehlad temoweho tydźenja.

Linija (10.07.20)

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

Jeli wot wupokazaneho spočatka dale dźeće, wučitaće linku spěwa.

Protyka (10.07.20)

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 10.7. 19:30 Historiske wodźenje po Budyšinje pod hesłom „Jako Budyšin hišće Budissin rěkaše“; zetkanišćo: studnja na Hłownym torhošću

  20:00 Kino „Perfektna kandidatka“ w Budyskim w Kamjent­nym domje

Sobotu 11. a 12.7.   Srjedźowěkowski kónc tydźenja „Z mosaza late“ w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Sobotu 11.7. 19:00 Swójbne dźiwadło we Wojerowskej Kulturnej fabri­ce

Njedźelu 12.7. 13:00 Swjedźeń k zakónčenju šulskeho lěta w Kamjenskej­ hudźbnej šuli na Macherowej

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Njewidźomny“

Wutoru 14.7. 9:30 Wodźenje za swójby po Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće (přizjewjenje trěbne)

  12:00 Pišćelowa hudźba k připołdnju w Budyskej tachant­skej cyrkwi

Srjedu 15.7. 15:00 Wotewrjenje wustajeńcy z kreatiwnymi wudźěłkami chowancow Budyskeho Serbskeho gymnazija pod hesłom „Korona-impresije“ w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

Štwórtk 16.7. 17:30 Knižna premjera „Zelena radosć“ w Splóšćanskej (Pielitz) Čerwjenej korčmje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Potajne žiwjenje štomow“

Pjatk 17. do 19.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Rozhłós (10.07.20)

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ z powěsćemi tydźenja

11.20 Portretowe wusyłanje: Micha­e­la Dźisławkowa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z postrowom za dźěći, powěsćemi a aktualnymi přinoškami

13:00 Tematiske wusyłanje: Narodne mjeńšiny w Transkarpaciskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Skónčnje zaso hraja

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:
Budyšin (SN). Tydźenje dołho bě při­hladowarska žurla w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle prózdna. Hakle w juniju móžachu pomału zaso započeć hrać, a to z mjeńšimi předstajenjemi na dźiwadłowej zahrodźe. Tež proby běchu a su dale jeno z wobmjezowanjemi móžne. Woblubowane lěćne dźiwadło na Budyskim hrodźe dyrbjachu samo wotprajić. Kak je dźiwadło čas za sebje wužiło a kotre dlěšodobne wuskutki kriza změje, zhonja přihladowarjo w julijskim Wuhladku jutře, sobotu, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dale wěnuje so Wuhladko dźiwadźelnicy Gabrieli Mariji Šmajdźinej a jeje wuznamjenjenju z filmowym mytom kaž tež nowej serbskej hudźbnej žołmje­. A wjelči wědomostnik Pawl Lipič wě powědać, što je na slědach wjelka dotal­ hižo dožiwił.

Do kina (09.07.20)

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

9.7.–15.7.2020 Budyski filmowy palast:

Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau: so a nj 14:45 | wšědnje 17:00 Paw Patrol: Mighty Pups: nj 14:00, 15:00 a 16:00 Takeover – Voll Vertauscht: wšědnje 17:15 (nimo nj) a 19:45 | so 15:00 Suici­de Tourist – Es gibt kein Entkommen: štw, so, pó a srj 20:00 Met Opera Sommer-Opernfestival 2020 – CARMEN: nj 16:00 Shaun das Schaf – Der Film: so a nj 15:00 Nar­ziss und Goldmund: štw 17:00 Der Fall Richard Jewell: wšědnje 19:30 Mina & die Traumzauberer: so 15:00 Lassie – Eine abenteuerliche Reise: so a nj 14:45 | so, pó a srj 17:00 Die Känguru-Chroniken: so 15:00 | pj, nj a wu 20:00 | wšědnje 17:30 Onward: Keine halben Sachen: so a nj 14:45 | štw, so, pó a srj 17:15 Nightlife: štw, so, pó a srj 19:30 Bad Boys for Life: štw, so, pó a srj 19:30 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl: štw 17:15 Enkel für Anfänger: pj, nj a wu 19:30 Bloodshot: pj, nj a wu 19:30 Knives Out – Mord ist Familiensache:­ pj, nj a wu 17:00 Russland­ von oben: pj, nj, a wu 17:15 Sonic the Hedgehog: so a nj 15:30 Willkommen bei den Hartmanns: nj 17:00 Das ­Beste kommt noch – LE MEILLEUR ­RESTE À VENIR: wšědnje 16:45 (nimo so) a 19:30 Undine: wšědnje 17:15 (nimo štw a nj) a 20:00 Gretel&Hänsel: wšědnje 17:45 a 20:00

Protyka (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 3.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje za swójby: „Fantastiske pućo­wanje dr. Dolittlea“

Sobotu 4. a 5.7.   Antikske a čaporowe wiki na Mortkowskej Jakubec­ twjerdźiznje (stajnje 8 do 18 hodź.)

   Prěni kreatiwny hermank w Jiłočanskej (Eulowitz­) „Herbskej grychće“

Sobotu 4.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Perfektne potajnostwo“

Njedźelu 5.7. 11:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Lětni són“ w Zarěčanskej­ Konsumowej galeriji

  14:00 Dźiwadło en miniature na Wojerowskej Piwarskej­ hasy

  16:00 Koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Kóž­dom lu­dej swoje dudy“ z dudakom Handrijom Henčlom w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ činohrajneho studija Budyske­ho Němsko-Serbskeho ludoweho ­dźiwadła na dźi­wadłowej zahrodźe NSLDź

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Knives Out – mordarstwo je swójbna­ wěc“

Póndźelu 6.7. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Wutoru 7.7. 19:00 Serbske stajne blido w Drježdźanskej korčmje „The Red Rooster“ na Rähnitzowej

Pokiwy (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Čaporowe wiki na twjerdźiznje

Mortkow. Jutře a njedźelu wot 8 do 18 hodź. wotměja so na Mortkowskej Ja­bubec twjerdźiznje antikne a čaporowe wiki. Jónu wob lěto móža wopytowarjo woblubowaneje twjerdźizny tajke zarjadowanje dožiwić. Wšako je cyłk zběrarjow a měnjerjow čapora wulki, a nimo toho wabi mnohich wosebita srjedźo­wěkowa atmosfera.

Prěni kreatiwny hermank

Jiłocy. Wustajerjo ze Sakskeje, Braniborskeje, Durinskeje, Pólskeje a Čěskeje prezentuja jutře a njedźelu, 4. a 5. praž­nika, w Jiłočanskej (Eulowitz) „Herbskej grychće“ na prěnim kreatiwnym her­man­ku swoje ručne rjemjesło a dekora­cije. Trendy za lěćo móža sej zajimcy prěni­ dźeń wot 8 do 17 a zajutřišim wot 8 do 17 hodź. wobhladać. Paralelnje k tomu budu wšelake akcije za dźěći. Korony dla pak maja wopytowarjo wěstotne postajenja dodźeržeć.

Openairkino w młynje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND