Pokiwy (29.09.23)

pjatk, 29. septembera 2023 spisane wot:

Swjeća domchowanku

Wojerecy. W a při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje swjeća jutře, sobotu, a zajutřišim, stajnje wot 10 hodź. domchowanku. Kulturny, serbsce a němsce moderěrowany program wopřijima mjez druhim hudźbu skupiny Horjany a akordeonista Manuela Meiera kaž tež prezentaciju „Estrada“ Serbskeje rejowanskeje skupiny Smjerdźaca. Nimo toho wuhotuje Kulturny centrum wiki z w Krabatowym regionje wudźěłanymi tworami. Zastup na dźeń płaći 4 eura resp. potuńšeny 2 euraj.

Na slědach Janka Šajatovića

Miłočicy. Hans-Jürgen Schröter a Jörg Tausch wuhotujetaj zajutřišim, njedźelu, wot 15 do 18 hodź. „stawizniske popoł­dnjo“ wo Janku Šajatoviću, kiž je z historiskim přikładom bajoweje postawy Krabat. Zarjadowanje wotměje so blisko Miłočanskeje skały na arealu „Při Krabatowym kamjenju“.

Maja Nagelowa wustaja

Rozhłós (29.09.23)

pjatk, 29. septembera 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Jubilar Hanzo Mrózk – portret k 90. narodninam

12:00 nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo „Superkokoće“ w Dešnje a přinoškom „Serbska wučba w Delnjej Łužicy“

13:00 Tematiske wusyłanje: Jězba po swěće (2.)

13:40  Nabožne wusyłanje

(Tobias Pawoł Jachmann)

po tym zbožopřeća

Do kina (28.09.23)

štwórtk, 28. septembera 2023 spisane wot:

28.9. – 4.10.2023

Budyski filmowy ­palast:

Wochenendrebellen : wšědnje 14:50 – štw), 17:20 a 20:00 | so 13:00 Paw ­Patrol: wšědnje 15:00 (nimo štw a so) a 17:30 | nj, wu a srj 12:30 | so 15:20 The Creator: wšědnje 14:30 (nimo štw), 16:40 a 19:30 | pj, so a pó 22:20 Sneak Preview: pó 20:00 Harry und Sally: wu 19:45 Checker Tobi und die Reise zu den Fliegenden Flüssen: nj 14:30 The Nun 2: wšědnje 17:40 a 20:15 | pj, so a pó 22:40 A Haunting in Venice: wšědnje 17:00 (nimo štw a pó) a 20:00 | pj, so a pó 22:20 Trauzeugen: wšědnje 17:30 Enkel für Fortgeschrittene: wšědnje 14:40 (nimo štw) | štw a pó 17:00 Neue Geschichten Vom Franz: srj 10:30 Equalizer 3 – The Final Chapter: wšědnje 19:45 (nimo wu) | pj, so a pó 22:10 Ponyherz: wšědnje 14:30 (nimo štw) | nj, wu a srj 12:15 Barbie: wšědnje 19:30 (nimo pó) | nj, wu a srj 12:15 Oppenheimer: wšědnje 19:15 (nimo štw a srj) MEG 2 – Die Tiefe: wšědnje 16:50 (nimo štw a srj) | pj, so a pó 22:50 Gran Turismo: pj, so a pó 22:30 Elemental: wšědnje 15:10 (nimo štw a nj) | srj 10:15 | nj 12:00 | wu 12:45 Lassie – Ein neues Abenteuer: srj 10:15 | nj a wu 12:30 | pj, so, nj a wu 14:40 Miraculous: Ladybug & Cat Noir: ­Der Film: srj 10:00 | nj, wu a srj 12:15 Arielle, die Meerjungfrau: srj 9:15 | nj, wu a srj 12:00 Die letzte Fahrt der Demeter: pj, so a pó 22:10

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (22.09.23)

pjatk, 22. septembera 2023 spisane wot:

Zahaja sezonu

Budyšin. Pod hesłom „Sylnej žonje w Budyšinje“ zahaja dźensa, pjatk, w 17 hodź. sezonu socio-dźiwadłoweho Thespis-centruma. W tym wobłuku prezentuja „ukrainsko-syriske reflekcije“ z wuměłčomaj Lisa Dawa a Jana Humenna. Zastup je darmotny.

Nazymska runonócnosć

Budyšin. Składnostnje astronomiskeho spočatka nazymy a nazymskeje runonócnosće (Tagundnachtgleiche) přeproša Budyska hwězdarnja dźensa, pjatk, na zabawny wječor. We 18 hodź. sposrědkuja w słucharni z krótkim přednoškom „wosebite kalendrowe daty“ a nowowunamakanku Geochron. Je to swětowy časnik z jimacymi grafiskimi zwobraznjenjemi, kotrež spočatk nazymy tež wizuelnje pokazaja. Refraktor cesis, jedyn z teleskopow, smě so za wobkedźbowanje njebjeskeho objekta wužiwać.

Lochke pućowanje za wšitkich

Minakał. Sej z Minakałskim plećerjom korbow Thomasom Scheffelom swět wjerbow wotkryć abo wjace wo rjemjesle a medicinje zhonić, to móža zajimowani pjatk wot 10 do 12 hodź. při cyrkwi w Minakale. Přizjewić móžeće so telefonisce pod čo. 035934 6365 abo z mejlku na .

Kaž tule w Hornim Wunjowje su słónčne časniki swědkojo lěćneho słónca. Dźensa dožiwjamy po nalětnjej runonócnosći 21. měrcu nazymsku runonócnosć: Dźeń a nóc stej jenak dołhej. Słónčne časniki nas zdobom napominaja, poslednje słónčne pruhi wužić. Tuž wzmiće swojich najlubšich a dojědźće sej do blišeje wokoliny. W Budyskej kónčinje je njesměrnje wjele słónčnych časnikow – wosebje při starych statokach – kotrež wšak dyrbiš druhdy prosće namakać. Foto: SN/Bojan Benić

Schód (22.09.23)

pjatk, 22. septembera 2023 spisane wot:

Jeli pytane słowa 1–6 prawje wuhódaće, wučitaće z wuzběhnjenych kašćikow wuraz z literatury.

1 čěsko-pólske horiny

2 Pflaster zeserbšćene

3 najwažniši organ ćěła

4 pućowarjo, hosćo

5 wobstatk tobaka

6 wašnje postupowanja

Rozhłós (22.09.23)

pjatk, 22. septembera 2023 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Reportaža z Moldawskeje a Transnistriskeje

12:00 nabožne wusyłanje

(Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Certifikacija delnjoserbskeje rěče“ a z kolumnu „Tak ja to widźu“ wo „dominancy zapada“

13:00 Tematiske wusyłanje: Pućowanske impresije

13:40  Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (21.09.23)

štwórtk, 21. septembera 2023 spisane wot:

21.9. – 27.9.2023

Budyski filmowy ­palast:

The Nun 2: : wšědnje 17:00 a 19:30 | pj a so 22:45 A Haunting in Venice: wšědnje 17:10 a 20:00 | pj a so 22:20 Trauzeugen: wšědnje 17:30 a 19:45 (nimo pó a srj) Sneak Preview: pó 20:00 Over the Sky: wu 20:00 Das Nonenrennen: srj 19:45 Paw Patrol: nj 12:00, 14:30 a 17:00 Enkel für Fortgeschrittene: wšědnje 17:20 (nimo št a pó) a 19:30 (nimo wu) Neue Geschichten vom Franz: nj 12:30 | pj, so, nj a wu 15:10 My Big Fat Greek Wedding: pj, so, nj a wu 15:00 Equalizer 3 – The Final Chapter: wšědnje 17:20 (nimo nj a srj) a 20:00 | srj 17:00 | pj a so 22:30 Ponyherz: nj 13:00 | pj, so, nj a wu 14:50 | štw a pó 17:20 Rehragout-Rendezvous: pj, so a nj 17:00 Barbie: wšědnje 20:15 (nimo srj) | srj 20:30 Oppenheimer: pj, so a nj 19:15 MEG 2 – Die Tiefe: wšědnje 17:40 (nimo srj) | pj a so 22.50 Gran Turismo: pj a so 22:00 Elemental: nj 12:45 | pj, so, nj a wu 15:10 Lassie – Ein neues Abenteuer: nj 12:30 | pj, so, nj a wu 14:50 Miraculous: Ladybug & Cat Noir: ­Der Film: nj 12:30 | pj, so a wu 15:00 Arielle, die Meerjungfrau: pj, so a nj 14:40 Blue Beetle: nj 12:15 Die letzte Fahrt der Demeter: pj a so 22:00 Fast & Furious 10: pj a so 22:00

Wojerowski CineMotion:

Křižowka (15.09.23)

pjatk, 15. septembera 2023 spisane wot:

Wodorunje: 3 nic pozdźe, 5 tuchwilu, 6 włóžnota na rostlinje, 7 kachle, 10 dźěl awta, 13 stolica Letiskeje, 14 wobydler Tatrow, 15 wučbny předmjet skrótš.

Padorunje: 1 znamjo, 2 rostlina z drjewa, 3 Getreide serbsce, 4 parola, 8 spěw w operje, 9 nahladnosć jendźelsce, 11 waha zapakowanja, 12 polo, zemja

Pokiwy (15.09.23)

pjatk, 15. septembera 2023 spisane wot:

Serbsko-němske radijo

Drježdźany. Swobodne radijo ze sakskeje stolicy, kotremuž rěkaja Coloradio, wusyła w přichodźe dwurěčne hodźinske čitanja. Literarne poskitki so z najwšelakorišej hudźbu wobrubja. Prěnje čitanje budźe jutře, sobotu, w 14.00 hodź. z Róžu Domašcynej. Za tydźeń slěduje w 13 hodź. „Hodźinka poezije a prozy“ z Benediktom Dyrlichom. Wusyłanjam hodźi so na frekwencomaj 99,3 a 98,4 MHz kaž tež na kanalu 7A DAB+ sćěhować.

Wojerowčanka wustaja

Wojerecy. Nowu wustajeńcu wotewru njedźelu, 17. septembra, w Hrodowym a měšćanskim muzeju Wojerecy. Přehladka z nadpismom „Traumsegler 2.0“ předstaja kolaže, mólby, grafiki kaž tež drjewo- a linolorězby w Zusowym měsće bydlaceje a skutkowaceje wuměłče serbskeho pochada Kersten Flohe. Wernisažu w 11 hodź. chce Christian Volker Kieschnick hudźbnje wobrubić.

Barokne byrgle zaklinča

nowostki LND