Wulkosć twara překwapiła

pjatk, 26. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Napjeći sćěhowachu gmejnscy radźićeljo kaž tež zastupjerjo pěstowarnje a nošerja wuwjedźenjam twarskeho fachowca. Wulkosć twarjenja a rozrjadowanje rumnosćow jich překwapi. Tu nastanje něšto cyle wulkotneho.  Foto: Jan Kral Napjeći sćěhowachu gmejnscy radźićeljo kaž tež zastupjerjo pěstowarnje a nošerja wuwjedźenjam twarskeho fachowca. Wulkosć twarjenja a rozrjadowanje rumnosćow jich překwapi. Tu nastanje něšto cyle wulkotneho. Foto: Jan Kral

Delanscy radźićeljo sej nowu Ralbičansku pěstowarnju wobhladali

Ralbicy (JK/SN). Wjele prašenjow dyrbješe zamołwity twarski nawoda Rainer Dittmer z Kamjenca při nowotwarje Ralbičanskeje pěstowarnje wčera na wodźenju po twarnišću wotmołwić. Hromadźe z gmejnskimi radźićelemi wobhonichu so zastupjerjo pěstowarnje a Serbskeho šulskeho towarstwa jako nošerja wo stawje twarskich dźěłow na tuchwilu najwjetšim twarnišću w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe. Štož so wobdźělnikam wodźenja ski­ćeše, přesahowaše mnohe předstawy a wubudźi zdźěla zahorite připóznaće. Kaž twarski fachowc praji, rjemjeslniske dźěła kaž planowane postupuja. Wulki dźěl elektriskeje a sanitarneje instalacije je zakónčeny, nětko dominuje suchotwar. Wot přichodneje póndźele lija estrich na hornim poschodźe. Wšo pokazuje na to, zo budźe pě­stowarnja k planowanemu terminej ­hotowa. Gmejnska rada ma jenož hišće nadawk, so za pomjenowanje a napis rozsudźić. K tomu chcedźa skupinu zastupjerjow gmejny a wobydlerjow wu­tworić a móžne namjety konkretizować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND