W holi maja wulke plany z energiju

pjatk, 26. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Při stejnišću firmy Enercity staj jednaćel Daniel Müller (nalěwo) a Holger Bruns (naprawo) wo přichodnych planach informowałoj. Wobydlerjej Günter Beesdo a Helmut Kisza (2. a 3. wotlěwa) so za to zajimowaštaj.  Foto: Andreas Kirschke Při stejnišću firmy Enercity staj jednaćel Daniel Müller (nalěwo) a Holger Bruns (naprawo) wo přichodnych planach informowałoj. Wobydlerjej Günter Beesdo a Helmut Kisza (2. a 3. wotlěwa) so za to zajimowaštaj. Foto: Andreas Kirschke

Slepo (AK/SN). Projekt Romus chcedźa Slepjanska gmejna a jeje partnerojo zhromadnje zwoprawdźić. Mjeno zestaja so ze spočatnych pismikow němskeho pomjenowanja za Rowno, Mułkecy a Slepo a je wuslědk šulerskeho wubědźowanja Slepjanskeje šule. Wone naruna dotalne projektowe mjeno Ekologiska milinarnja, rozłoži wjesnjanosta Jörg Funda srjedu na wobydlerskim forumje. Cil projekta je, natwarić 25 milinowych wětrnikow z cyłkownym wukonom 167 megawattow, składowaki ćopłoty produkować, mjenowane tři wsy z ćopłotu zastarać a energijowe drustwo załožić.

Wětrniki natwarić chce předewzaće Enercity z wuchodofriziskeho Leera. Wone planuje w prěnim wotrězku 32 milionow eurow inwestować. Twarske dźěła započnu so nazymu 2025. Pozdźišo je druhi wotrězk předwidźany, za kotryž chcedźa dalšich 185 milionow eurow inwestować. Z produkowanej milinu móhli hač do 86 000 domjacnosćow zastarać, štož wotpowěduje wulkosći města Münster. Slepjanska gmejna by z toho kóžde lěto dochody něhdźe 70 000 eurow měła. Nimo toho chce Enercity towarstwa Slepjanskeje gmejny z něhdźe 100 000 eurami wob lěto spěchować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND