Do kina (19.05.22)

štwórtk, 19. meje 2022 spisane wot:
19.5.–25.5.
Jěwa-Marja Čornakec a Helena Palmanowa (wotlěwa) běštej čłonce jury, ­kotraž je dobyćerki a dobyćerjow lětušeho 69. wubědźowanja Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu wo najrjeńše jutrowne jejko za dźěći a młodźinu wuzwoliła.W starobnej skupinje štyri do šěsć lět wobsadźi Jurij Pallmann z Ludwigsburga prěnje městno. Jeho bratr Hannes doby w klasy sydom do wosom lět. Dalši dobyćerjo po dwulětnje stupacej klasifikaciji su Hanka Cyžec (Worklecy), Benedikt Pietschmann (Malešecy), Elea Kasper (Židźino), Lisa-Marie Ste­phan (Wojerecy), Vanessa Trenschel (Allendorf nad Lumdu) a Wiebke Zimmermann (Gersdorf). Młodźinske spěchowanske myto při­znachu 14lětnej Emmje Schreierojc z Choćebuza. Jeje kolekciji, zhotowjenej w bosěrowanskej kaž tež wóskowanskej debjenskej technice, móža sej zajimcy tele dny w Bu­dyskim Serbskim muzeju wobhladać.Dohromady je so wjace hač 50 dźěći a młodostnych kaž tež po skupinach něhdźe 300 šulerjow resp. pěstowarskich dźěći kubłanišćow we Łužicy a Großschirmy na wubědźowanju wobdźěliło. Foto: Rejzka Krügerowa

Protyka (13.05.22)

pjatk, 13. meje 2022 spisane wot:

Pjatk 13. do 15.5.   Mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

Sobotu 14.5. 19:00 Komorny koncert SLA „Štyri na raz“ w Hodźijskej cyrkwi

Njedźelu 15.5.   Wólby wjesnjanosty we Wulkej Dubrawje

  14:00 Wotkryće wopomnjenskich taflow za Jana Skalu při Njebjelčanskej pěstowarni

  14:00 Swójbna njedźela Bratrowstwa w Kulowskej starej šuli

  14:00 Mejemjetanje w Njebjelčicach

Pokiwy (13.05.22)

pjatk, 13. meje 2022 spisane wot:

Smyčkarjo hraja, chór njespěwa

Hodźij/Slepo. Smyčkowy kwartet Serbskeho ludoweho ansambla předstaji jutře, sobotu, w 19 hodź. koncert „Štyri na raz“ w Hodźijskej cyrkwi. Zastupne ­lisćiki su při wječornej kasy na předań a płaća dwanaće resp. wosom eurow. Zajutřišim, njedźelu, w Slepom planowany chórowy koncert SLA „Nalětnje čuće“ pak strowotniskich přičin dla wupadnje.

Wopominaja Jana Skalu

Njebjelčicy. Njedźelu, 15. meje, připrawi gmejna Njebjelčicy w 15 hodź. wopomnjenske tafle za serbskeho basnika, publicista a spisowaćela Jana Skalu při po nim pomjenowanej tamnišej pěstowarni. Čestny hósć budźe wnučk Skale dr. Peter Kroh, kulturny program wuhotuja Njebjelčanske pěstowarske dźěći a skupina Serbska reja.

Prěnja ryzy prozowa zběrka

Rozhłós (13.05.22)

pjatk, 13. meje 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 „Žiwjenje tajke a hinaše“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z reportažu wo nalětnim pućowanju kołowokoło Bělina a hornjołužiskimi nowostkami „Kukowskeju kokulow“

13:00 Tematiske wusyłanje: Pózdnje twórby komponista a hudźbnika Matthiasa Kießlinga

13:40 Nabožne wusyłanje

(Ingolf Kśenka)

po tym zbožopřeća

Do kina (11.05.22)

srjeda, 11. meje 2022 spisane wot:
12.5.–18.5.2022 Budyski filmowy palast: Doctor Strange in the Multiverse of Madness:wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 16:30 a 19:30 | pj a so 22:30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj), 17:00 a 20:00 | pj a so 22:45 Willi und die Wunderkröte: wšědnje 14:10 (nimo pó a srj) a 17:20 Firestarter: wšědnje 17:20 a 19:40 | pj a so 22:00 Nahschuss: pj 17:00 | pó 20:00 Biene Maja – Das geheime Königreich: wšědnje 14:20 (nimo pó a srj) a 16:50 | nj 12:00 Wolke unterm Dach: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) Downton Abbey 2: Eine neue Ära: wšědnje 16:30 a 19:15 Die Häschenschule – Der große Eierklau: nj 12:10 The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt: wšědnje 19:15 (nimo pó) Die Schule der magischen Tiere: nj 12:10 The Northman: pj, nj a wu 19:20 | pj a so 22:15 Eingeschlossene Gesellschaft: wšědnje 19:40 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse: wšědnje 16:20 a 19:30 | nj 11:45 | pj a so 22:00 Sneak Preview: pó 20:00 Sonic the Hedgehog 2: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) a 16:45 | nj 11:40 Die Gangster Gang: wšědnje 14:10 (nimo pó a srj) | nj 11:40 Der Wolf und der Löwe: wšědnje 14:50 (nimo pó a srj) | nj 11:45 Wunderschön: štw, so a srj 19:20 | pj a so 22:00 Ambulance: pj a so 22:20 The Batman: pj a so 21:50

Přirodoškitny zwěrjenc Zhorjelc-Zgorzelec chce so maćerjam z wosebitym poskitkom dźakować. Składnostnje dnja maćerjow, kotryž swjeća njedźelu, 8. meje, w Němskej a štwórtk, 26. meje, w Pólskej, poskića žonam na mjenowanymaj terminomaj we wobłuku wopyta coowa darmotnu šalku kofeja a mały přikusk. Foto: Catrin Hammer

Protyka (06.05.22)

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Pjatk 6.5. 19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

Sobotu 7. a 8.5.   Hornčerske wiki w Halštrowje

Sobotu 7.5. 8:00 Čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Budyskej hudźbnej šuli

  10:00 Comic-dźěłarnička ze Štefanom Hanušom w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Rozžohnowanski koncert Spěwneho konsorcija seniorow w Budyskej Röhrscheidtowej bašće

Njedźelu 8.5.   Dźeń maćerje

  10:00 Wulke burske wiki w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  14:00 Mejemjetanje w Koslowje

  14:30 Mejski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźenkow z mejemjetanjom a předstajenjom Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca

Pokiwy (06.05.22)

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Po dwulětnej přestawce wuhotuje Budyska wokrjesna hudźbna šula jutře, sobotu, dźeń wotewrjenych duri zaso jako prezencne zarjadowanje. Wot 10 do 14 hodź. móža so zajimcy wo tam wuwučowanych předmjetach wobhonić a so na instrumentach wuspytać. Solisća a hudźbne cyłki kubłanišća postaraja so wo muzikaliske wobrubjenje.

Lipjenjo koncertuja w Lipsku

Lipsk. Chór Lipa a Markkleebergscy wokalisća přeprošatej na zhromadny serbsko-němski koncert „Hudźba zwjazuje“, njedźelu, 8. meje, w 17 hodź do Stareje wikowanskeje bursy (Alte Handelsbörse) wosrjedź Lipska. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy při wječornej kasy za 20 eurow (potuńšene dźesać eurow). Je to zarjadowanje Towaršnosće Hieronymusa Lottera za spěchowanje Lipšćanskeho muzeja měšćanskich stawiznow.

Słowjanscy sydlerjo Wendlanda

Rozhłós (06.05.22)

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 „Moja hudźba“­ z dr. Sonju Wölkowej

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo Dnju maćerje a z woprašowanjom k situaciji w Ukrainje

13:00 Tematiske wusyłanje: Dźeń wuswobodźenja a wójna w Ukrainje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

nowostki LND