Kamjenc. Lětna hłowna zhromadźizna Kamjenskeho Černobylskeho towarstwa je póndźelu, 13. meje, w 19 hodź. w Kamjenskim dźěćacym domje na Fichtowej 17. Dokelž je zhromadźizna zjawna, su wšitcy zajimcy přeprošeni. W srjedźišću steja wuhódnoćenje dźěła zašłeje wólbneje doby a přihoty lětušeje dźěćaceje akcije. Wot 11. junija do 2. julija wočakuja 20 dźěći z wokrjesa Buda Košeljowo a wot 3. julija do 23. awgusta 20 na dia­betes schorjene běłoruske dźěći.

Protyka (10.05.19)

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 10.5. 18:00 Knižne předstajenje „Noworjadowanje Europy 1919 a Łužiscy Serbja“ a podijowa diskusija w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Wojerowske rozmołwy – tónraz z čěskim awtorom Jaroslavom Rudišom na žurli Wojerowskeho hrodu

  19:00 Filmowy wječork Serbskeho ewangelskeho towarstwa na Budyskej Michałskej farje

Sobotu 11.5. 9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  19:30 Koncert z chórom Budyšin a „Markkleebergskimi wokalistami“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Koncert skupiny Elbtonal Percussion we wobłuku Budyskich komornych koncertow w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 12.5.   Dźeń wotewrjenych duri składnostnje 85lětneho wobstaća wohnjoweje wobory delnje Sulšecy w tamnišej gratowni

  15:00 Mejemjetanje w Serbskich Pazlicach

  16:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Koncert z cyłkom Pennsylvania State University Concert Choir w Budyskej tachantskej cyrkwi

Wutoru 14.5. 19:00 Přednošk wo prěnich lětach železnicy a jeje wuskutkach na Hornju Łužicu; w Budyskim archiwowym zwjazku

Rozhłós (10.05.19)

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ z powěsćemi tydźenja a pokazkami na zarjadowanja

11:20 Mać być a dźěłać chodźić –

žiwjenske modele

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo klankodźiwadłowej premjerje a wo strukturnej změnje

13:00 Hudźba k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym gratulacije

Do kina (09.05.19)

štwórtk, 09. meje 2019 spisane wot:

9.5.–15.5.2019 Budyski filmowy palast:­

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, nj a wu 14:30 Glam Girls: wšědnje 16:00 a 20:30 | štw, so, nj a wu 14:00 | pj a so 22:30 Royal Corgi: nj 12:00 | štw, so, nj a wu 14:0 | pj a srj 16:00 Avengers: Endgame: wšědnje 16:30 (nimo pó) a 18:00 (nimo pó) Avengers: Endgame w 3 D: wšědnje 16:00 a 19:45 | štw, so, nj a wu14:15 | pj a so 21:45 Der goldene Handschuh: pj a so 22:30 Der Fall Collini: wu 18:00 | pj a so 22:00 Alfons Zitterbacke: štw, so, nj a wu14:15 | pó 15:45 Willkommen im Wunder Park: nj 12:15 Dumbo: nj 11:45 After Passion: wšědnje 20:15 (nimo pó a pó) Monsieur Claude: wšědnje 18:00 (nimo wu) Die Goldfische: nj 11:45 Ostwind: nj 12:15 Friedhof der Kuscheltiere: pj 22:00

Kino-ekstra: Beale Street: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: wšědnje 17:40 a 20:30 (nimo so a srj) | so 21:45 | srj 20:15 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wšědnje 14:45 Glam Girls: wšědnje 14:10 (nimo so), 17:15 a 19:50 | so 15.15 | pj a so 23:00 Avengers: Endgame: w 3 D: wšědnje 14:00, 16:15 (nimo so) a 20:00 (nimo so) | so 17:05 a 20:30 | pj a so 22:00 Royal Corgi: wšědnje 15:00 (nimo so a srj) | so 12:00 a 13:15 | nj 13:00 | srj 15:30 Avengers: Endgame: wšědnje 17:00 (nimo so) a 19:30 | so 13:45 Lloronas Fluch: pj 22:45 Alfons Zitterbacke: so a nj 12:45 Willkommen im Wunder Park: so a nj 12:10 Monsieur Claude: nj 12:10 Kirschblüten und Dämonen: srj 17:30

Pokiwy (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Nalětni swjedźeń

Ćisk. Jutře, 4. róžownika, wot 10 do 17 hodź. witaja hosći do Ćiska na nalětni swjedźeń. Čórlichec zahrodnistwo z Koćiny tam na hermanku mjez druhim swoje rostliny poskićuje. Wot 11 hodź. je rańše piwko z muzikantami Pastwineje hory, a w 14.30 hodź. wustupi Ćišćanski Serbski dźěćacy ansambl. Porjedźeć chcedźa hosćom hrochowu poliwku, gulaš z kotoła a čerstwe plincy.

Live-hudźba w korčmach

Budyšin. Budyscy korčmarjo wjesela so jutře na bohaty wopyt. Wšako wotměje so w nutřkownym měsće wot 20 hodź. 15. raz korčmowy swjedźeń. W 17 barach a restawrantach zaklinči live-hudźba. Hudźbne stile wotměnjeja so wot reggaeja přez klasiku, łaćonskoameriskim rytmam, rock a blues hač k šlagrej.

Regionalne speciality

Hač do jutřišeho su ludźo přeprošeni, po geranijowych wikach na Choćebuskim Hłownym torhošću dundać a sej wězo něšto kupić. Wosom zahrodnistwow z Choćebuza a wokoliny poskića tam swoje hrjadkowe a balkonowe rostliny kaž tež zela, kwětki w horncach a kerčki. To wosebite na wikach je, zo je fachowcy za hobbyjowych zahrodkarjow wuhotuja. Foto: Michael Helbig

Křižowka (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 dobyćer při mejemjetanju, 5 spisar, 6 muske předmjeno (Zátopek), 7 jednotka kajkosće drohotneho kamjenja, 10 francoska stolica, 13 rěka w Smolinach, 14 erwischen serbsce, 15 wučbny předmjet skrótš.

Padorunje: 1 wjes w Delanach, 2 znaty wuměłc, 3 kupa Grjek­skeje, 4 dopokaz njepřitomnosće, 8 słód, 9 namołwy, 11 rostlina, 12 nic hłódni

Protyka (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 3.5. 18:00 Hłowna zhromadźizna Spěchowanskeho towarstwa Domu Zejlerja a Smolerja we Łazu

  19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych woborow Zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeńće

Sobotu 4. a 5.5.   Čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 4.5. 9:00 Firmowanje w Chrósćicach

  10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  14:30 Přepodaće a poswjećenje noweho wohnjowoborneho awta w Njebjelčicach

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Stara a nowa domizna“ w Zarěčanskim (Saritsch) knježim domje

  18:00 Mejemjetanje we Łuze

Njedźelu 5.5. 9:00 Firmowanje w Kulowje

  10:00 Kamjenski kćenjowy běh na tamnišim torhošću

  11:00 Zahajenje sezony w baćonjacej a muzejowej wsy Dešno

  13:00 Minigolfowy turněr za swójby při Budyskim spjatym jězorje

  13:00 Swójbne pućowanje pod hesłom „Serbskosć něhdy a dźensa w Drježdźanach“ z Jadwigu Pjacec po sakskej stolicy – start je při garnizonowej cyrkwi

Rozhłós (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a pokazkami na njedźelne zarjadowanja

11:45 Pytanje za zbožom

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi,  wo posedźenju serbskeje rady a wo koncerće na česć Jura Mětška

13:00 Pólski komponist Stanisław Moniuszko 200 lět

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym gratulacije

Přihoty na wólby

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Kónc meje su komunalne wólby w Sakskej. Tež w dwurěčnej Hornjej Łužicy wolimy měšćanske, gmejnske a wjesne rady kaž tohorunja wokrjesne sejmiki. Wuhladko, kotrež jutře, 4. meje, w 11.45 hodź. telewizija MDR wusyła, ­někotrych serbskich kandidatow zetka a předstaji, kotre temy su jim wažne a kak chcedźa pomhać serbske zajimy w komunalnej politice přesadźić. Nimo toho wěnuja so w mejskim magacinje 40lětnemu wobstaću folklorneje skupiny Sprjewjan a pobychu na wopyće pola pčołarja. Dalša tema je „cirkus w šuli“, hdźež 120 Worklečanskich šulerjow swoje akrobatiske, artistiske a dalše zamóžnosće pokaza.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND