Ležownostny dawk změnić

pjatk, 12. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin/Karlsruhe (dpa/SN). Načolne komunalne zwjazki žadaja sej wot přichodneho zwjazkoweho knježerstwa a wot krajow spěšnu reformu ležownostneho dawka. Přichodnu wutoru chce Zwjazkowe wustawowe sudnistwo wo prašenju jednać, hač tuchwilne rjadowanje k wobličenju ležownostneho dawka hišće zakładnemu zakonjej wotpowěduje. K tajkej reformje njeje alternatiwy, rjeknychu hłowni jednaćeljo zwjazka městow Němskeje, zwjazka wokrjesow a zwjazka gmejnow wčera w Berlinje. Aktualne wobličenje złožuje so na hódnotu ležownosćow, kotrež płaćachu 1965 w zapadnej a 1935 we wuchodnej Němskej. Ležownostny dawk wunjese komunam kóžde lěto 13 miliardow eurow a je tak wažne žórło dochodow.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND