Pokiwy (12.01.18)

pjatk, 12. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

„Jolka“ swjeći jubilej

Nuknica. Lubowarjo šćipateho serbskeho humora a słódneje jědźe su jutře, 13. januara, zaso do Nuknicy přeprošeni: na 20. jolka-swjedźeń. Jako hesło su sej za­rjadowarjo „20 lět jolka – tajki cirkus“ wumyslili. Program započnje so w 20 hodź., zastup je wot 18 hodź.

Do šule załožić

Wóslink. Wjednistwo Wóslinčanskeje srjedźneje šule přeproša staršich a dalšich zajimcow, zo bychu jutře w 15 hodź. do kubłanišća załožili. Wot 15.30 hodź. předstaja šulerjo w jědźerni mały program. Wučerjo wjedu wopytowarjow rady­­ po rjadownjach a na jich prašenja tež k serbskej wučbje wotmołwjeja.

Koncert w palaisu

Budyšin. Spěwarjo Budyskeho chóra Pisany swět pod wjednistwom Beaty Tarrach­ a Reinharda Simmgena bychu so wjeselili, by-li jutře w 17 hodź. prawje wjele hosći do Budyskeho Gersdorff­skeho palaisa na mjezynarodny koncert přišło. Z darjenymi pjenjezami chcedźa załožbu Lichtblick podpěrać.

Tež Lipa sobu spěwa

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND