Pokiwy (12.01.18)

pjatk, 12. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

„Jolka“ swjeći jubilej

Nuknica. Lubowarjo šćipateho serbskeho humora a słódneje jědźe su jutře, 13. januara, zaso do Nuknicy přeprošeni: na 20. jolka-swjedźeń. Jako hesło su sej za­rjadowarjo „20 lět jolka – tajki cirkus“ wumyslili. Program započnje so w 20 hodź., zastup je wot 18 hodź.

Do šule załožić

Wóslink. Wjednistwo Wóslinčanskeje srjedźneje šule přeproša staršich a dalšich zajimcow, zo bychu jutře w 15 hodź. do kubłanišća załožili. Wot 15.30 hodź. předstaja šulerjo w jědźerni mały program. Wučerjo wjedu wopytowarjow rady­­ po rjadownjach a na jich prašenja tež k serbskej wučbje wotmołwjeja.

Koncert w palaisu

Budyšin. Spěwarjo Budyskeho chóra Pisany swět pod wjednistwom Beaty Tarrach­ a Reinharda Simmgena bychu so wjeselili, by-li jutře w 17 hodź. prawje wjele hosći do Budyskeho Gersdorff­skeho palaisa na mjezynarodny koncert přišło. Z darjenymi pjenjezami chcedźa załožbu Lichtblick podpěrać.

Tež Lipa sobu spěwa

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND