Pokiwy (26.01.18)

pjatk, 26. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Spěwny wječork pola Smolic

Hórki. Čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury, skupina Čilak, přeproša zajimcow a lubowarjow słowjanskeho spěwa, jutře, sobotu, 27. januara, w 20 hodź. na Smolic statok w Hórkach. Zajimcy njech na spěwny wječork nimo kruteho a mócneho hłosa kaž tež dobreje nalady swójski instrument, kaž akordeon, gitaru abo trompetu, sobu přinjesu a na nim zapiskaja.

Party šulskich tobołow

Kamjenc. W Kamjenskim awtowym domje Elitzsch wotměje so jutře mjeztym 3. party šulskich tobołow. Wot 9 do 17 hodź. pomhaja tam zajimcam z profesionalnym poradźowanjom při wupytanju toboły, kotraž je za kóždeho prawa. Přihotowane změja nimo tykancoweho bazara a koła zboža tež dalše akcije, kaž na přikład hrajkanski kućik.

Wubědźowanje sobu dožiwić

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND