Stajny přehlad w archiwje zaručeny

wutora, 06. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zajimawe a drohotne archiwalije móžeše dr. Annett Brězanec (2. wotprawa) wopy towarjam na dnju wotewrjenych duri pokazać.  Foto: Jan Kral Zajimawe a drohotne archiwalije móžeše dr. Annett Brězanec (2. wotprawa) wopy towarjam na dnju wotewrjenych duri pokazać. Foto: Jan Kral

Njebě to jenož poměrnje zymny powětr, kotryž přez wotewrjene durje Serbskeho instituta do domu stupaše, ale tež horstka zajimowanych hosći. Ći chcychu so na kóždy pad na připowědźenym wodźenju po Serbskim kulturnym archiwje wobdźělić.

Budyšin (JK/SN). Horstka zajimcow pak zmóžni jich přewodźerce dr. Annett Brězanec, so bytosćam a nadawkam archiwa dokładnišo wěnować, hač by to we wulkim kruhu móžno było. Tak zhonichu wopytowarjo wodźenja tójšto wo wuwiću kaž tež wo aktualnych nadawkach Serbskeho kulturneho archiwa. Byrnjež dźensa přewšo wažne było archiwy di­gitalizować, wostanje za wědomostnikow a sobudźěłaćerjow Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa dale bytostny nadawk, materielne zawostajenstwo našich wótčincow kaž tohorunja bohate pokłady serbskeho kulturneho a towaršnostneho žiwjenja zašłosće a přitomnosće rjadować, redi­gować a zachować.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND