Dobry wothłós na jutrowne wiki

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Janine Schmid z Drježdźan přihladowaše, kak je Kornelia Thor z Lipska w Dešnjanskej drasće jutrowne jejka debiła.  Foto: Katrin Demczenko Janine Schmid z Drježdźan přihladowaše, kak je Kornelia Thor z Lipska w Dešnjanskej drasće jutrowne jejka debiła. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (JoS/SN). Přijomne miłe wjedro je minjeny kónc tydźenja 24. jutrownym wikam we Wojerowskej Łužiskej hali wulku ličbu wopytowarjow wobradźiło. K tomu přinošował je po wšěm zdaću tež nakupowanski kónc tydźenja we Łužiskim centeru w susodstwje.

70 wustajerjow z Łužicy, Drježdźanskeho a Berlinskeho regiona prezentowaše debjene jutrowne jejka a jutrowne rjemjeslniske wuměłstwo. Woblubowanu měšeńcu wudospołnichu wjacore kulturne ćělesa ze swojim programom. Sobotu zawjeselištej hosći mjez druhim Brětnjanska serbska rejwanska skupina a Delnjoserbski dźěćacy a młodźinski ansambl. Njedźelu pokaza Smjerdźečanska rejwanska skupina wurězki ze swojeho repertoira, a spěwytwórc Bernd Pittkunings předstaji program z dźěćimi.

Stajnje wjele ludźi tłóčeše so wokoło debjerjow serbskich jutrownych jejkow. Najmłódša z nich bě dwanaćelětna Lisa-Marie Stephan, najstarši pak 83lětny Werner Zaroba, wobaj z Wojerec. Dalši běchu z Choćebuza, Grodka, Běłeje Wody, Złeho Komorowa a wot druhdźe do Wojerec přijěli.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND