Wiki ze serbskej nuansu

póndźela, 19. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na knižnych wikach je Benedikt Dyrlich (naprawo) wčera swoju nowu knihu „Grüne Hasen dampfen ab“ předstajił. Trochu dźiwny titul rozkładźe wón připosłucharjam jako serbsku flosklu, z kotrejž maćerje swojim přewjele fantazije pokazowacym dźěćom rjeknu, zo „hłupje bledźa“. „Wosebitosć Dyrlicha je, zo ma jako přisłušnik małeho ludu přećiwo wulkemu wobstawać. Jeho wobrazy w němčinje su wot serbšćiny wobwliwowane“, wuzběhny moderator Peter Gehrisch (nalěwo). Foto: Carmen Schumann Na knižnych wikach je Benedikt Dyrlich (naprawo) wčera swoju nowu knihu „Grüne Hasen dampfen ab“ předstajił. Trochu dźiwny titul rozkładźe wón připosłucharjam jako serbsku flosklu, z kotrejž maćerje swojim přewjele fantazije pokazowacym dźěćom rjeknu, zo „hłupje bledźa“. „Wosebitosć Dyrlicha je, zo ma jako přisłušnik małeho ludu přećiwo wulkemu wobstawać. Jeho wobrazy w němčinje su wot serbšćiny wobwliwowane“, wuzběhny moderator Peter Gehrisch (nalěwo). Foto: Carmen Schumann

Lipšćanske knižne wiki běchu wospjet wjele zajimcow přiwabili. Wustajeny poskitk wobsahowaše nimale wšitke wobłuki ćišćanych materialijow. Tež serbska Łužica bě prezentna.

Lipsk (jž/SN/bn). Lětuše Lipšćanske knižne wiki, kotrež so wčera zakónčichu, je wjace hač 271 000 ludźi wopytało. To je porno lońšemu rekordej něhdźe pjeć procentow mjenje. Hłowna přičina bě drje kónc tydźenja zadobywaca so zyma – sobotu bě zjawny wobchad nimale dospołnje zastajeny.

Ze serbskeho wida najwažnišej programowej dypkaj wikow běštej knižna premjera historiskeho romana „Sudička“, kotryž je w nakładnistwje Salomo wušoł – z njeho čitaše awtor Dieter Kalka njedźelu wujimki –, a čitanje Benedikta Dyrlicha. Tradicionelnje bě tež Ludowe nakładnistwo Domowina ze swójskim stejnišćom prezentne. Zajim na poskitku bě po słowach jednaćelki LND Marki Maćijoweje dosć dobry. Wosebje monografija Waltera Koschmala „Basnik – Kito Lorenc – wo­srjedźa“ wukopa so jako wosebity magnet.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND