Rjanosć w sakralnych rumach hrateje hudźby sej wotkrywać

štwórtk, 29. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrne ničenje sakralnych twarjenjow po cyłej Čěskosłowakskej je hač do dźewjećdźesatych lět minjeneho lětstotka nimale k pozhubjenju wusahowacych architektoniskich pomnikow a wuměłskich twórbow wjedło. Po lěće 1989 přeměnichu so tele objekty pomału na debjenki našeje domizny. Ateizm po Karla Marxowym manifesće njeje jich wu­znam jenož duchownje wothódnoćił, ale tež historisce a materielnje.

Krok po kroku započachu po lěće 1989 pychu wjesnych a měšćanskich cyr­kwjow wobnowjeć. Nawróćili njejsu so ludźo do nich hłownje wěry, ale jich ­wurjadneje duchowneje a kulturneje atmo­sfery dla. Wuchadźišćo za mnohe rekonstrukcije a wobdźěłanja běchu přede­wšěm wopyty w hodownym času z tradiciju połnócnych Božich mšow a pěsnjow. K jutram wopytuja ludźo koncerty sakralneje hudźby.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Cyrkej swj. Bonifacija w Dolnim Hanychovje (nalěwo) a cyrkej swj. Vojtěcha w Ostašovje (naprawo), měšćanskimaj dźělomaj Libe reca. Wobydlerjo angažuja so za jeju wožiwjenje a wužiwanje tež za kulturne zarjadowanja. Milan Turek
dalši wobraz (2) Cyrkej swj. Chrystofa w Kryštoforo Údoli
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND