Hižo wjace hač 30 přizjewjenjow

štwórtk, 19. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Serbski institut wuhotuje tež lětsa zaso „Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu“. Poskitk, kotryž dwulětnje zarjaduja, měri so předewšěm na studentow, docentow a profesorow slawistikich předmjetow. W nowinskej zdźělence pak institut na to skedźbnja, zo su tež posrědnicy a přełožowarjo serbšćiny kaž tež wuměłcy witani.

Kurs wopřijima hornjo- a delnjoserbske zwučowanja za započatkarjow a pokročenych; rěčespytne, stawizniske, kulturnostawizniske a ludowědne čitanja kaž tež specialne kursy. ­Nimo toho přihotuja ekskursije ke kulturnohistorisce wažnym městnosćam Łužicy kaž tež zetkawanja ze serbskej kulturu a jeje wuměłcami.

Za zajimcow ze słowjanskeho wukraja je so Serbski institut ze Załožbu za serbski lud lětsa znowa na wosebite kondicije dojednał. Město 600 eurow respektiwnje 450 ­eurow za studentow płaći kurs za wobdźělnikow z Pólskeje, Čěskeje abo Chorwatskeje jenož 300 respektiwnje 200 ­eurow. Wšitke sumy kryja kóšty za wuwučowanja kaž tež wuprawy a wobsahuja nóclěh runje tak kaž zastaranje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND