Na Budyskeho dobroćela Prentzela dopominali

wutora, 24. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Archiwarka Grit Richter-Laugwitz  Foto: Carmen Schumann Archiwarka Grit Richter-Laugwitz Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Na Budyskeho dobroćela Johanna Christopha Prentzela (1718–1794) su ludźo bohužel pozabyli, byrnjež sej wón to zasłužił njeje. Składnostnje jeho 300. narodnin je jeho nawodnica archiwoweho zwjazka Grit Richter-Laugwitz w swojim přednošku zaso do pomjatka zwołała. Archiwarka móžeše na zakładźe jej přistupnych podłožkow jara zajimawe žiwjenske aspekty w šleskim Lubanju rodźeneho wikowarja płatow znosyć.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND