Prěni raz pokalni dobyćerjo

wutora, 22. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Po tym zo běchu turněr w Ralbicach přewjedli (hlej wobraz), pozastachu wólnočasni  wolejbulisća minjeny tydźeń w Budyšinje. Tam wotměchu nětko nalětni wolejbu lowy turněr, kotryž wuhotowachu wučerjo Budyskeho Serbskeho gym nazija. Foto: Jörg Stephan Po tym zo běchu turněr w Ralbicach přewjedli (hlej wobraz), pozastachu wólnočasni wolejbulisća minjeny tydźeń w Budyšinje. Tam wotměchu nětko nalětni wolejbu lowy turněr, kotryž wuhotowachu wučerjo Budyskeho Serbskeho gym nazija. Foto: Jörg Stephan

Wólnočasni wolejbulisća ST 1922 Ra­dworja su dźewjaty turněr wo pokal spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w sportowni tamnišeho Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma mjez pjeć startowacymi cyłkami dobyli.

Předposlednja stacija turněrow serije „top-šěsć“ při wysokim saku skónči so minjenu srjedu w Budyšinje z njewo­čakowanym wuspěchom najmłódšeho mu­­stwa. Wólnočasni wolejbulisća ST 1922 Radwor startowachu do wubědźowanja wo pokal spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija z třomi do­byćemi a podležachu w poslednjej hrě z 14:19 pozdźišemu druhemu, abiturnemu lětnikej 1996. Tući dobychu tež tři partije, dyrbjachu pak so ze snadnej poražku 19:20 wučerjam SGB kłonić. Tak bě trjeba wšitke wuhrate dypki za kónčne zaměstnjenje wuličić. Tónraz juskachu Radworčenjo, dokelž běchu 19 plusdypkow wjac.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND