Swójski turněr dobyli

srjeda, 23. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z duelow na swjatkownej kopańcy w Pěskecach rěkaše na přikład Tomaš Čornak  (nalěwo, Worklecy) přećiwo Handrijej Hejdušce (naprawo, Róžant). Jedyn z duelow na swjatkownej kopańcy w Pěskecach rěkaše na přikład Tomaš Čornak (nalěwo, Worklecy) přećiwo Handrijej Hejdušce (naprawo, Róžant).

38. koparske wubědźowanje wjesnych cyłkow w Pěskecach

Po póndźelnej putniskej Božej mši w Róžeńće je Fabian Korjeńk ze starosćiwym hłosom a chutnym mjezwočom hišće sudnikow za 38. swjatkowny koparski turněr wjesnych mustwow pytał, póndźelu wječor pak radowaše so Pěskečan z pozběhnjenej hłowu a wjesołym mjezwočom z wjesnjanami nad dobyćom a dosahacej ličbu refereejow. W finalu přesadźi so domjacy cyłk 3:2 po třělenju jědnatkow přećiwo Serbskopazličanam, kotřiž běchu sej loni pokal zawěsćili. Rozsud­nu jědnatku přetwori turněrowy nawoda Fabian Korjeńk sam.

Kaž hižo wjacore lěta do toho bě znowa wosom wjesnych mustwow w Pě­ske­čanskim lěsnym stadionje k „Dźiwjej rancy“, kaž ju stadionowy rěčnik Jurij Matka-senior rady mjenuje, nastupiło. Zarjadowar a wuhotowar bě wospjet wjesne sportowe towarstwo ze swojim předsydu Křesćanom Mjechelu. Hižo w skupinskej fazy dyrbjachu sej cyłki wulku prócu dawać, wšako smědźeštej jenož staflowej dobyćerjej do finala zaćahnyć. To poradźi so zastupnistwomaj z Pěskec a Serbskich Pazlic.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Dwubój mjez Maikom Jancu (naprawo, Worklecy) a Pawlom Hrjehorjom (nalěwo, Serbske Pazlicy) Foto: Jörg Stephan
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND