33. Hušćanski parkowy běh wotměty

wutora, 05. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Serbscy starterojo sobu na prědnich městnach

W lěće 1986 přewjedźe Sportowe zjednoćenstwo Huska prěni króć wurisanje běharjow, kotrež njeje wot toho časa ženje wupadnyło. Kóžde lěto wubědźowachu so tam serbscy atleća sobu, a to přeco dosć wuspěšnje.

Na 33. Hušćanskich parkowych běhach je tež dźesatk Serbow mjez cyłkownje 282 atletami swoju spěšnosć a wutrajnosć z brawuru měriło. Wubědźowanja hódnoćachu tam za rjadnu lisćinu Wopačanski cup běharjow.

Jednotliwe čary běchu 1,0/2,0/6,5 a 13 km. Na 1,0 km a 2,0 km wubědźowaše so cyłkownje 122 młódšich a staršich šulerjow, a k tomu tři předšulske dźěći. Wuběrnje wobstali su na běhu 1,0 km pod wosom lětami hnydom třo Bejmakec hólcy z Radworja: Caspar-Dominik (rodź. 2013 – 7:50 min), Benjamin (rodź. 2016) a Julian (rodź. 2011), wobaj běštaj po 8:12 min w cilu! Gratulaciju!

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND