„Někotre žanry lědma słyšiš“

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Spěwytwórc Bernd Pittkunings předstaja swoje programy we, ale tež zwonka Łužicy.  Foto: Alfons Wićaz Spěwytwórc Bernd Pittkunings předstaja swoje programy we, ale tež zwonka Łužicy. Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa z delnjoserbskim spěwytwórcom w Choćebuzu

Znaty delnjoserbski spěwytwórc Bernd Pittkunigs njewustupuje jenož we Łužicy, ale tež za jeje mjezami. Alfons Wićaz je so z nim wo wuměłstwowym tworjenju rozmołwjał.

Što sće sej lětsa předewzał, što poskićeće noweho?

B. Pittkunings: Dźěłam tuchwilu na nowej knize z bajkami a bajemi ze Sakskeje za dźěći. To je wěste pokročowanje mojeje předchadźaceje knihi „Faya a Welo w kraju lutkow“ wo łužiskich powěsćach. Chodojće Faya a Welo so tež w mojej nastawacej knize jewitej. Pisam w powědacej formje, zo dźěći wot sydom do dwanaće lět baje w němskej rěči rozumja a zo njejsu předołhe.

Kak sće k nadawkej přišoł?

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND