Pokiwy (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Swjedźeń na sportnišću

Jaseńca. Po tym zo je dźensa Dr. Taste Jasčanam a jich hosćom w 20 hodź. na rejach mócnje „zapyrił“, su wšitcy jutře po koparskim turněrje wot 15.30 hodź. na program wjesnych dźěći přeprošeni. Wot 20 hodź. slědujetej na sportnišću zabawny program a diskoteku Pretorius. Njedźelu w 10 hodź. budźe rańše piwko z dujerskej hudźbum w 12 hodź. volleyballowy turněr.

Wulki swjedźenski ćah

Wulka Dubrawa. Prjedy hač so jutře we Wulkej Dubrawje w 20 hodź. reje z Dr. Tastu započnu a w stanje piwo natoča, přewjedu tam na wjesnym swje­dźenju wot 9 hodź. přez cyły dźeń najwšelakoriše sportowe wubědźowanja. Njedźelu poćehnje wot 11 hodź. wulki swjedźenski ćah wot Richarda Reinickoweje hač k Brězynskej dróze. W 12 hodź. započnje so na swjedźenišću pisany program z Heikom Harigom, Budyskimi sportowymi akrobatami a wuměłcami Serbskeho ludoweho ansambla.

Kulturna brigada spěwa

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND