Koparjo Serbskeho gymnazija štwórty raz sakske finale docpěli a ...

wutora, 12. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sensacionelne slěbro dobyli su koparjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin w sakskim finalu w Lipsku. Zady wotlěwa: sportowy wučer  Měrko Korjeńk, Jakub Bobka, Feliks Jurk, Paul Säuberlich, Ławrjenc Bobka, Richard Paška, Jan Kola, Richard  Šnajder a referendar za sport a serbšćinu Damian Bogusz; prědku wotlěwa: Franciskus Wornar ,  Adrian  Mička, ka pitan  Steve Schröder, wrotar Jakub Škoda, Klemens Handrik, Marvin Pěčka a Jakub Chěžka  Foto: Měrko Korjeńk Sensacionelne slěbro dobyli su koparjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin w sakskim finalu w Lipsku. Zady wotlěwa: sportowy wučer Měrko Korjeńk, Jakub Bobka, Feliks Jurk, Paul Säuberlich, Ławrjenc Bobka, Richard Paška, Jan Kola, Richard Šnajder a referendar za sport a serbšćinu Damian Bogusz; prědku wotlěwa: Franciskus Wornar , Adrian Mička, ka pitan Steve Schröder, wrotar Jakub Škoda, Klemens Handrik, Marvin Pěčka a Jakub Chěžka Foto: Měrko Korjeńk

Kónčna tabulka sakskeho krajneho finala w starobnej skupinje II:

1. Sportowy gymnazij Kamjenica9 14:1

2. Serbski gymnazij Budyšin  7 4:4

3. Wyša šula Aue-Zelle 5 2:2

4. Měšćanski gymnazij Riesa 4 2:7

5. Prof. dr. Maxa Schneiderowy

gymnazij Lichtenstein 2 0:7


Koparjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wubědźichu sej w kónčnym wurisanju najlěpšich šěsć šulow Sakskeje slěbornu medalju. Woni su štwórte hólče mustwo SGB, kotrež­ je krajne finale w tutej bulosportowej družinje docpěło.

W lěće 2003 běchu šulerjo 9. a 10. lětnika ći prěni, kotřiž wróćichu so ze swojim kapi­ta­nom Mattijom Bětnarjom z Lipska ze slěbrom. A w lěće 2010 wobsadźichu hólcy 7. a 8. lětnika pod režiju Jonasa Krawčika pjate městno. Dalše slěbro wubě­dźichu sej loni naši najmłódši kopa­rjo 5. a 6. lětnika wokoło kapitana Leona Šołty, a nětko je njewočakowano třeća slěborna medalja z kapitanom Stevom Schröderom k tomu přišła. Dokelž njeběchu šulerjo Wiprechtoweho gymnazija Groitzsch do Lipska přijěli, wuhra zbywace pjeć mustwow kóžde přećiwo kóždemu swojeho dobyćerja, a to dwójce dźesać mjeńšin.

Serbski gymnazij Budyšin

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND