Koparjo Serbskeho gymnazija štwórty raz sakske finale docpěli a ...

wutora, 12. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sensacionelne slěbro dobyli su koparjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin w sakskim finalu w Lipsku. Zady wotlěwa: sportowy wučer Měrko Korjeńk, Jakub Bobka, Feliks Jurk, Paul Säuberlich, Ławrjenc Bobka, Richard Paška, Jan Kola, Richard Šnajder a referendar za sport a serbšćinu Damian Bogusz; prědku wotlěwa: Franciskus Wornar , Adrian Mička, ka pitan Steve Schröder, wrotar Jakub Škoda, Klemens Handrik, Marvin Pěčka a Jakub Chěžka Foto: Měrko Korjeńk Sensacionelne slěbro dobyli su koparjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin w sakskim finalu w Lipsku. Zady wotlěwa: sportowy wučer Měrko Korjeńk, Jakub Bobka, Feliks Jurk, Paul Säuberlich, Ławrjenc Bobka, Richard Paška, Jan Kola, Richard Šnajder a referendar za sport a serbšćinu Damian Bogusz; prědku wotlěwa: Franciskus Wornar , Adrian Mička, ka pitan Steve Schröder, wrotar Jakub Škoda, Klemens Handrik, Marvin Pěčka a Jakub Chěžka Foto: Měrko Korjeńk

Kónčna tabulka sakskeho krajneho finala w starobnej skupinje II:

1. Sportowy gymnazij Kamjenica9 14:1

2. Serbski gymnazij Budyšin  7 4:4

3. Wyša šula Aue-Zelle 5 2:2

4. Měšćanski gymnazij Riesa 4 2:7

5. Prof. dr. Maxa Schneiderowy

gymnazij Lichtenstein 2 0:7


Koparjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wubědźichu sej w kónčnym wurisanju najlěpšich šěsć šulow Sakskeje slěbornu medalju. Woni su štwórte hólče mustwo SGB, kotrež­ je krajne finale w tutej bulosportowej družinje docpěło.

W lěće 2003 běchu šulerjo 9. a 10. lětnika ći prěni, kotřiž wróćichu so ze swojim kapi­ta­nom Mattijom Bětnarjom z Lipska ze slěbrom. A w lěće 2010 wobsadźichu hólcy 7. a 8. lětnika pod režiju Jonasa Krawčika pjate městno. Dalše slěbro wubě­dźichu sej loni naši najmłódši kopa­rjo 5. a 6. lětnika wokoło kapitana Leona Šołty, a nětko je njewočakowano třeća slěborna medalja z kapitanom Stevom Schröderom k tomu přišła. Dokelž njeběchu šulerjo Wiprechtoweho gymnazija Groitzsch do Lipska přijěli, wuhra zbywace pjeć mustwow kóžde přećiwo kóždemu swojeho dobyćerja, a to dwójce dźesać mjeńšin.

Serbski gymnazij Budyšin

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND