„Słónku“ muzejej darił

srjeda, 13. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bert Nowak pokazuje rysowanku „Serbska słónka“ swojeho přećela Dottory dr.  med. Wolfganga Lehmanna, kotruž je Budyskemu Serbskemu muzejej darił. Pódla njeho Jurij Łušćanski  Foto: Lothar Rubin Bert Nowak pokazuje rysowanku „Serbska słónka“ swojeho přećela Dottory dr. med. Wolfganga Lehmanna, kotruž je Budyskemu Serbskemu muzejej darił. Pódla njeho Jurij Łušćanski Foto: Lothar Rubin

Wustajeja twórby dweju znateju molerjow na Njeswačanskim hrodźe

Njeswačidło (ML/SN). Mólba „Serbske barby“ dźěćaceho lěkarja a molerja Dot-tory dr. med. Wolfganga Lehmanna a rysowanka „Holca“ molerki Paule Lauenstein pyšitej žurlu Njeswačanskeho Stareho hrodu, po tym zo su tam minjenu njedźelu wosebitu wustajeńcu k 750. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy wote­wrěli. W Małej galeriji zarjadowachu přehladku twórbow dweju z Njeswačidłom a wokolinu zwjazaneju wuměłcow.

Předsyda towarstwa Přećeljo kultury a přirody Dieter Petschel powita na połnje wobsadźenej hrodowej žurli tež přećela Dottory Berta Nowaka, kiž předstaji twórbu Dottory „Serbska słónka“. Njedawno zaso namakanu rysowanku je wón Budyskemu Serbskemu muzejej darił. Kaž Bert Nowak zdźěli, bě lěta 2009 zemrěty wuměłc wotkazał, zo maja jeho dźěła ze serbskimi motiwami městno w muzeju na Budyskim hrodźe namakać.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND