Čorny młynk, Krabat a napjatosć

pjatk, 15. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Organizatorojo a wuměłscy nawodźa Krabatowych swjedźenskich hrow su wčera we Wojerecach wo přihotach na lě­tuši wjeršk w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje informowali.

Wojerecy (JK/SN). Proby za lětsa zahajacy so nowy cyklus, kotrehož premjera budźe 28. junija, wot srjedź apryla běža. Nimo dźewjeć powołanskich hotuje so 72 lajskich hrajerjow z Čorneho Chołmca a wokoliny na prěnje předstajenje inscenacije noweho režisera Michaela Kuhna z Choćebuza. Wón jako rodźeny Wojerowčan je so zwažił na wužadanje, po tym zo běchu loni dotalny cyklus wo Krabaće skónčili.

Kuhn wuzna, zo bě to jemu wosebity nadawk, jako jeho Siebeckec mandźelskaj prošeštaj přewzać režiju naročneho a z wulkimi wočakowanjemi zwjazaneho spektakla. Dobry start do noweho cyklusa pak je so poradźił, wo tym je přeswědčeny. Tež cyłkowny wuměłski nawod přeń­dźe lětsa do młódšeju rukow. Syn dotalneho nawody Petera Siebecki Alexander přewozmje ceptar. Senior Siebe­cke pak wostanje hromadźe z mandźelskej Doris dale w pozadku aktiwny.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND