Sport (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kónctydźenska kopańca

16.06. 13:00  ST Kinspork/Łužnica II –

  SJ Njebjelčicy II

16.06. 15:00  SZ Drježdźany-Strěžin –

  SJ Chrósćicy

16.06. 15:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Rakečanske ST

16.06. 15:00 ST Hnašecy-Dobruša –

  ST Radwor

16.06. 15:00 Módro-běli Kulow –

  ST Wjelećin

17.06. 15:00 Zeleno-běli Sepicy –

  SJ Njebjelčicy

17.06. 15:00  FSV Łuty – SJ Chrósćicy II

17.06. 15:00  Natwar Němske Pazlicy –

  ST Marijina hwězda

Turněr stareje gardy

Serbski Sokoł zarjaduje dźensa zhromadnje z koparskim mustwom starych knjezow ST Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje 22. ko­parski turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Soko­ła. Prěnju hru zahwizda sudnik we 18 hodź. Přeprošene su mustwa zjednoćenstwow SJ Njebjelčicy, SJ Chrósćicy, Sokoł Ralbi­cy/Hórki, ST Radwor, Zeleno-běli Hórki a ST Marijina hwězda.

Pokalny kónc tydźenja

Wot pjatka, 22. junija, do njedźele, 24. junija, přewjedźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) w Němskich Pazlicach kónčne hry w pokalnych kołach sezo­ny 2017/2018. Zarjadowar je WFV, wuhotowar Natwar Němske Pazlicy.

22.06. 18:30  Módro-běli Kulow –

  HZ HFC/Wětnica

  (stari knježa)

23.06. 10:30  ST Horni kraj Sprjewja –

  HZ Wulka Dubrawa

  (młodźina B)

23.06. 13:00  ST Liegau-Augustusbad –

  SSV 1862 Langburkers- 

  dorf (žony)

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND