Wot pismika ke knize

štwórtk, 21. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju wotewrjenych duri w Ludowym nakładnistwje Domowina je tež wuhotowarka Isa Bryccyna hosćom mjez druhim rozło žiła, što k jeje wšědnemu dźěłu słuša. SN/Maćij Bulank Na dnju wotewrjenych duri w Ludowym nakładnistwje Domowina je tež wuhotowarka Isa Bryccyna hosćom mjez druhim rozło žiła, što k jeje wšědnemu dźěłu słuša. SN/Maćij Bulank

Na dnju wotewrjenych duri wo dźěle w serbskim nakładnistwje zhonili

Lětuša 60. róčnica załoženja Ludoweho nakładnistwa Domowina bě ćežišćo dnja wotewrjenych duri 9. junija. W schodźišću wisachu fotografije, kotrež chronologisce za LND wusahowace wosobiny – mjez druhim běchu to spisowaćel Jurij Brězan, basnik a něhdyši šefredaktor časo­pisa Płomjo Beno Budar abo lektorka a wudawaćelka Ingrid Juršikowa – minjenych šěsć lětdźesatkow pokazachu. Někotremužkuli wopytowarjej bě nimo toho nowosć, zo je skupina Czerwone Gita­ry 1981 redakciju tehdyšeho dźenika Nowa doba wopytała. Wabjenske plakaty za publikacije nakładnistwa wotbłyšćowachu wobšěrny spektrum knihow, kotrež su w LND wušli.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Zastupnica RCW Annett Dźědźikowa dźakowaše so jednaćelce LND Marce Maćijowej (wotprawa) za dobre zhromadne dźěło.
dalši wobraz (2) W redakciji Serbskich Nowin pokaza stajerka Bettina Młynkowa zajimowanym hosćom dnja wotewrjenych duri mjez druhim nastaće Dźěćiznaka.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND