Wobswětleja poměr mjez wjelkom a čłowjekom

štwórtk, 28. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Konferencu na temu wjelk je wčera organizatorka Serbskeho instituta dr. Susanne Hozyna zahajiła.  Foto: Jan Kral Konferencu na temu wjelk je wčera organizatorka Serbskeho instituta dr. Susanne Hozyna zahajiła. Foto: Jan Kral

Budyšin (JK/SN). Wčera popołdnju zahaji so na žurli Serbskeho domu w Budyšinje mjezynarodna wědomostna konferenca na temu „Zetkanje z wjelkami: Dyna­mi­ka a přichod“. W běhu konferency, kotruž­ zarjaduje Budyski Serbski institut zhromadnje z Katedru za europsku etnolo­­giju a ludowědu Würzburgskeje uniwersity a z Institutom za socialnu antropo­logiju a empiriske kulturne wědomosće Uniwersity Zürich, rozestajeja so wědomostnicy z nazhonjenjemi na mje­zy­na­rod­nej a interdisciplinarnej runinje nastupajo kulturnoantropologiske slědźenja wo wjel­ku. Rozjimać a přirunać chcedźa mjez druhim wuwiće a dy­na­miku w mjezsobnym zetkanju wjelka a čłowjeka w europskich krajach.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND