Pokiwy (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Do šulskeho muzeja załožić

Stróža. Serbski šulski muzej „Korla Awgust­ Kocor“ w Stróži jutře wot 14 do 17 hodź. durje zajimcam šěroko wo­čini. Orga­nizatorojo dnja wotewrjenych duri maja za nich wosebity „hodźinski plan“ ze stawiznami, ručnym dźěłom a domiznowědu nastajeny.

Předstaja nowu CD

Rowno. Wudali su nowu CD „Slěpe jena­ rjana wjeska – Ludowe spiwy a kěrluše ze Slěpjańskeje wósady“. Folklorna skupina towarstwa Kólesko zynkonošak jutře, 30. junija, w 16 hodź. na Rownjanskim Njepilic statoku předstaji.

Zaso „Kotoł pisaneho“

Koćina. Jutře a zajutřišim budźe w Koćinje wjesny swjedźeń. Wosebje tradicionalny program „Kotoł pisaneho“, kotryž młodźi a starši Koćinjenjo njedźelu w 15 hodź. sami wuhotuja, je mnohim z přičinu sej tam dojěć. Na hosći čakaja tež rjane myta wubědźowanja w kehelowanju. Jutře w 13 hodź. přewjedu koparski turněr wjesnych mustwow, a wječor je wulki haligali z wjacorymi DJjemi w stanje.

Na towarstwowy swjedźeń

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND