FC Energija dołh dale pomjeńša

wutora, 03. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kevin Weidlich (při bulu, FCE) je přećiwo wubrance města Grodka w druhim połča su jedne wrota třělił.  Foto: Georg Zielonkowski Kevin Weidlich (při bulu, FCE) je přećiwo wubrance města Grodka w druhim połča su jedne wrota třělił. Foto: Georg Zielonkowski

Wubranka města Grodka

– FC Energija Choćebuz 0:10 (0:6)

We wobłuku planowaneje sobustawskeje zhromadźizny je prezident FC Energije Choćebuz swoju rozprawu wo hospodarskej situaciji podał a wozjewił: „Smy přez transfery, wjacore mudre rozsudy a wšelake lutowanske naprawy konsolidaciju doprědka ćěrili a nadbytk 1,1 miliona eurow a tak pozitiwny wuslědk nahospo­darili.“ Na zetkanju 404 přitomnych sobustawow pak dźěše tež wo prócu łužiskich koparjow w boju wo njepřećelskosć napřećo cuzym, wo namóc a prawicarstwo. Předsyda zarjadniskeho wotrjada Matthias Auth rěčeše wo wulkich prócowanjach Energije kaž tež wo iniciatiwach koparskeho kluba.

Při přihotach na nowu sezonu je nowačk třećeje ligi njedźelu swoju prěnju testowu hru přewjedł a přećiwo wu­brance města Grodka z 10:0 jasnje dobył. We woběmaj połčasomaj pósła trenar Claus-Dieter Wollitz dwaj kompletnje rozdźělnej cyłkaj na kopanišćo. Fairni hosćićeljo so zmužiće hač do 24. min. wobarachu, po tym pak padachu jedne wrota po druhich.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND