Gymnaziastce z wurjadnym a jónkrótnym rekordom

póndźela, 16. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wo wurjadny rekord na polu sporta postaraštej so Helena Hejduškec a Tadeja Šeferec (wotlěwa), šulerce bywšeho 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin. Wonej stej prěnjej sportowči, kotrejž docpěštej na wurisanjach „Młodźina trenuje za olympiju“ hnydom w štyrjoch sportowych družinach sakske krajne finale. Foto:  Měrko Korjeńk Wo wurjadny rekord na polu sporta postaraštej so Helena Hejduškec a Tadeja Šeferec (wotlěwa), šulerce bywšeho 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin. Wonej stej prěnjej sportowči, kotrejž docpěštej na wurisanjach „Młodźina trenuje za olympiju“ hnydom w štyrjoch sportowych družinach sakske krajne finale. Foto: Měrko Korjeńk

Serbski gymnazij Budyšin (SGB) ma dwě sportowči, kotrejž stej na wurisanjach „Młodźina trenuje za olympiju“ hnydom w štyrjoch sportowych družinach sakske krajne finale docpěłoj – a to we wolejbulu, w kopańcy, lochko­atletice a bičwolejbulu. Na tajki wurjadny rekord smětej Helena Hejduškec a Tadeja Šeferec jara hordej być. Sportowy wučer SGB Měrko Korjeńk je so z nimaj­ rozmołwjał.

Předstajtej so prošu čitarjam Serbskich Nowin ...

Helena: Ja sym Helena Hejduškec a bydlu na Horje. Sym 16 lět a póńdu wot awgusta do 11. lětnika Serbskeho gymnazija.

Tadeja: Sym Tadeja Šeferec a tohorunja z Hory. Tež ja budu po lětnich prózdninach w 11. lětniku SGB dale wuknyć.

Što su Waju najlubše předmjety w šuli?

Helena: Sport, zajimuju pak so tež za bio­logiju.

Tadeja: Sport.

Kak husto stej na sakskich finalach pódla byłoj a kelko medaljow stej dobyłoj?

Helena: Moje prěnje krajne finale bě w juniju 2013 w Lipsku, jako smy sej w 5. lětniku slěbro w kopańcy wubědźili. Cyłkownje móžu na dźewjeć sakskich fina­low zhladować, hdźež wu­bědźich sej jednu złotu, dwě slěbornej a dwě bronzowej medali.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND