NSLDź hrajnu dobu wuspěšnje zakónčiło

póndźela, 23. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Rainera Grußa (prědku) su wčera na poslednim předstajenju lětnjeho dźiwadła po 38 lětach dźiwadźelenja w Złym Komorowje a Budyšinje na wuměnk rozžohnowali. Jako hósć budźe wón dale na jewišću NSLDź stać.  Foto: SN/Maćij Bulank Rainera Grußa (prědku) su wčera na poslednim předstajenju lětnjeho dźiwadła po 38 lětach dźiwadźelenja w Złym Komorowje a Budyšinje na wuměnk rozžohnowali. Jako hósć budźe wón dale na jewišću NSLDź stać. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/JaW). Lětušu hrajnu dobu 2017/2018 je Budyske Němsko-Serbske ludowe dźiwadło (NSLDź) znowa z wulkim wuspěchom zakónčiło. Jako poslednje předstajenje sezony dožiwichu zajimcy wčera k 35. razej inscenaciju lětušeho 23. lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Kaž NSLDź w medijowym wozjewjenju zdźěli, je 35 předstajenjow cyłkownje 40 263 ludźi widźało, a z tym telko kaž hišće ženje. Zdobom zdźěli dźiwadło, zo steješe „padušne trijo třeći a posledni króć na jewišću lětnjeho dźiwadła“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND