Drasty a krónje

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bórkowy (SN). Serbske narodne drasty su ćežišćo lětušeho domizniskeho a drastoweho swjedźenja, kotryž Bórkowski hamt wot 21. do 26. awgusta wuhotuje. Dźěći kubłanišća LIPA a čłonojo tradicijoweho towarstwa Wjerbno pokazaja pod hesłom „Drasty w Błótach“ klasiske woblečenja a skupina „TanzErFolk“ swjedźenske a dźěłowe kaž tež burske drasty ze stareho a noweho časa. Přehladka modoweho labela Lubnjowskeje designerki Sary Gwiszcz „Wurlawy“ wěnuje so temje načasnje, modele prezentuja wot tradi­ci­je inspirěrowane kolekcije. Njedźelu spo­srědkuje Bórkowske domizniske a drastowe towarstwo zajimcam zaćišć starodawneho wašnja błótowskich kemšow. Z dźělom kolekcijow chcedźa so tohorunja na zarjadowanje zakónčacym swjedźenskim přećahu wobdźělić. W tym wobłu­ku předstaja nimo toho serbske nałožki. za čož hamt hišće přizjewjenja towarstwow a skupinow přijimuje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND