Wuspěšnje do přihotow startowali

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

ST Kinspork/Łužnica

– SJ Chrósćicy 2:3 (1:3)

Zestawa hosći: Králíček – Dehn, Püschel, Sentivan, Lešawa, Špitank, G. Zahrodnik, Henzel, Beneš, Baldeh, Młynk

Prěnje mustwo Chróšćanskeje SJ nastu­pi minjeny pjatk w prěnjej testowej hrě noweje hrajneje doby we Łužnicy. Mustwo hraje we wokrjesnej wyšej lize a bě w zašłej hrajnej dobje 12. městno wobsadźiło. Chróšćenjo nastupichu ze ze­stawu, kajkaž dotal tak hišće dawała njeje. Nowi hrajerjo ze swójskeje młodźiny běchu­ sobu, kaž na přikład Nick Lešawa, kotryž hraješe wot započatka sem. Tež Tadej Špitank steješe po nimale dwěmaj lětomaj zaso raz na hrajnišću, po tym zo bě so ćežko při kolenu zranił. W ofensiwje stejachu z Filipom Henzelom a Jakubom Benešom tež nowi koparjo na hrajnišću.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND