Wuspěšnje do přihotow startowali

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

ST Kinspork/Łužnica

– SJ Chrósćicy 2:3 (1:3)

Zestawa hosći: Králíček – Dehn, Püschel, Sentivan, Lešawa, Špitank, G. Zahrodnik, Henzel, Beneš, Baldeh, Młynk

Prěnje mustwo Chróšćanskeje SJ nastu­pi minjeny pjatk w prěnjej testowej hrě noweje hrajneje doby we Łužnicy. Mustwo hraje we wokrjesnej wyšej lize a bě w zašłej hrajnej dobje 12. městno wobsadźiło. Chróšćenjo nastupichu ze ze­stawu, kajkaž dotal tak hišće dawała njeje. Nowi hrajerjo ze swójskeje młodźiny běchu­ sobu, kaž na přikład Nick Lešawa, kotryž hraješe wot započatka sem. Tež Tadej Špitank steješe po nimale dwěmaj lětomaj zaso raz na hrajnišću, po tym zo bě so ćežko při kolenu zranił. W ofensiwje stejachu z Filipom Henzelom a Jakubom Benešom tež nowi koparjo na hrajnišću.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND