Pitna woda zawěsćena

štwórtk, 02. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Najebać trajacu suchotu wostanje dale dosć pitneje wody, rěka w zdźělence komunalnych zastararjow Němskeje. Połoženje je zwjetša hišće njenapjate. Dnowna woda spadki składuje. Rěčne zawěry a hłuboke studnje su tuž přez lětnje měsacy zastarane. Lokalne ćeže móža zastararjo zhromadnje rozrisać. Suche pola a brune łuki njewoznamjenjeja zdobom mjenje pitneje wody. Při­wšěm měli ludźo wotwažować, hač je potrjeba pitneje wody na wšě pady, hladajo na přikład za krjepjenje, trěbna.

Pomoc plahowarjam skotu

Berlin (dpa/SN). Hladajo na dale a mjenje picy za skót w mnohich regionach Němskeje móža ratarjo ze spěšnej pjenježnej podpěru ličić. Zwjazkowa ministerka za ratarstwo Julia Klöckner (CDU) je wčera w Berlinje ze zamołwitymi alarmowace połoženje rozjimała. Nuzowemu rězanju skotu dyrbjeli zadźěwać. Nanajručišo měli kraje nětko pomocne programy předpołožić, kotrež chce Zwjazk podpěrać, ratarske ministerstwo informuje.

Knježerstwo „lěnjeho pasło“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND