Kulisa přemało wužiwana

srjeda, 15. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hłowny zamołwity za Budysku nóc poezije Bosćij Benada  Foto: Alfons Wićaz Hłowny zamołwity za Budysku nóc poezije Bosćij Benada Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa ze zamołwitym za nóc lyriki w Budyšinje

We wobłuku staroměšćanskeho festi­wa­la, kotryž wuhotuje Turistiske towar­stwo Budyšin, wotměje so 31. awgu­sta zdobom Budyska nóc poezije.­ Alfons­ Wićaz je so rozmołwjał ze zamołwitym za nóc lyriki Bosćijom Benadu­, docentom za turistiski management na polu internetneje komunikacije na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc.

Kak sće mysl zrodźił, nóc poezije zarjadować?

B. Benada: Mam nazhonjenja z organizowanjom tajkich literarnych čitanjow w Budyšinje. Pjeć lět organizuju hižo nóc kriminalkow, kotraž so tu stajnje we wo­błuku jutrownych zarjadowanjow ćichi pjatk wotměwa. Turistiske towarstwo Budyšin je so mje prašało, hač móhł po­dobny format za wotewrjenje staroměšćanskeho festiwala poskićić. Tak sym k Budyskej nocy poezije přišoł.

Zwjazk serbskich wuměłcow je 39 swjedźenjow poezije wuhotował, mjez nimi tež tajku Budysku nóc poezije. Što budźe na nětčišej hinaše?

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND