CDU nowe zeskupjenja njepřipóznaje

wutora, 21. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Nawodnistwo zwjazkoweje CDU nowe stronske zeskupjenja kaž „unija hódnotow“ abo „unija srjedźizny“ oficialnje njepřipóznaje. Na to stej so prezidij a předsydstwo strony wčera po zdźělenju powěsćernje dpa dorozumiłoj. Powěsćernja powołuje so na informacije stronskich kruhow. Wobdźělnicy zetkanja běchu sej přezjedni, zo nochcedźa nimo wobstejacych skupin žane dalše zeskupjenja jako organizacije křesćanskich demokratow oficialnje připóznać. Z tej kročelu chce nawodnistwo prawdźepo­dobnje roztřěskanju CDU zadźěwać.

Po wustawkach CDU eksistuje cyłkownje sydom zwjazkowych zjednoćenstwow, z kotrymiž chcedźa křesćansko-demokratiske přeswědčenja po móžnosći daloko w towaršnosći šěrić. Zjednoćenstwa měrja so zaměrnje na młodu generaciju, na žony, dźěławych, komunalnych politikarjow, předewzaćelow, wuhnatych a ćěkancow kaž tež na staršich ludźi. Nimo toho maja w CDU wurjadne organizacije kaž Ewangelski dźěłowy kruh, Koło křesćansko-demokratiskich studentow a šulerjow.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND