Z testom a remisom w dypkowej hrě spokojom

wutora, 21. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež Njebjelčanska koparska rezerwa je z dypkom do noweje hrajneje doby star towała. Doma docpě wona 1:1 přećiwo Hrajnemu zjednoćenstwu Bretnig/ Haus wa l de II/Ramnow II. Wo nawjedowanje za SJ Njebjelčicy II bě so Stefan Kral (na wo brazu) postarał.  Foto: Jörg Stephan Tež Njebjelčanska koparska rezerwa je z dypkom do noweje hrajneje doby star towała. Doma docpě wona 1:1 přećiwo Hrajnemu zjednoćenstwu Bretnig/ Haus wa l de II/Ramnow II. Wo nawjedowanje za SJ Njebjelčicy II bě so Stefan Kral (na wo brazu) postarał. Foto: Jörg Stephan

SJ Njebjelčicy

– SZ Großnaundorf 5:5 (3:3)

Za SJ Njebjelčicy zasadźeni: Hahn, Matješk – D. Kral, Hoelzel, M. Kral, Hrjehor, Šołta, Hanuza, Haška, Lejnart, Ričel, Čornak, Korjeńk, Domš, Plaettner

K poslednjej přihotowanskej hrě su sej Njebjelčenjo partnera z Großnaundorfa přeprosyli. Test běše wot wšeho spočatka spěšny. Dokelž pak njebě wrotar hosći sobu přijěł, wupomha w prěnim połčasu Njebjelčan Józef Matješk. Po přestawce měnještaj domjacaj wrotarjej mustwje, tak zo steješe Nico Hahn w klětce Großnaundorfčanow. Kóždy z njeju wšak dyrbješe pjeć króć bul ze saka wzać, a tak skónči so partija njerozsudnje 5:5. Najprjedy nawjedowachu hosćo po rjanym hłójčkowanym bulu (13.), na to wuruna ­Rony Hanuza z foulowej jědnatku (18.) a Gabriel Čornak zwyši pjeć mjeńšin pozdźišo na 2:1. Nadběh k tomu bě Oliver Domš na prawej stronje spřihotował. Po mjerwjeńcy w škiće wurunachu hosćo (26.). Přez špatnje wothraty bul, kotryž sej přećiwniski nadběhowar doběža, woni štyri mjeńšiny po tym nawjedowachu. Do přestawki poradźi so Handrijej Korjeńkej na 3:3 wurunać.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND