W Byrgarskim domje trjebaja lift

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Angelu Rädisch, hospodarsku nawodnicu Byrgarskeho domu w Niskej, zwjesela, zo so tež wopytowarjo staršeje staroby z domom zwjazani čuja.  Foto: Milenka Rječcyna Angelu Rädisch, hospodarsku nawodnicu Byrgarskeho domu w Niskej, zwjesela, zo so tež wopytowarjo staršeje staroby z domom zwjazani čuja. Foto: Milenka Rječcyna

Lětni serial SN9. dźěl

Byrgarski dom w Niskej na Mužakowskej je woblubowana adresa tym, kotřiž dobru jědź lubuja, na zajimawe přednoški słuchaja abo so rady směja. Přetož za wšo to maja tam wotpowědne poskitki. Wulka žurla na prěnim poschodźe móža dźělić. Połsta hač do 450 ludźi móžeš w njej derje zaměstnić. W njej wotměwaja kóždolětny bal jěcharjow abo sporta, wotchadnički šulerjow abo karnewal. Tež rejwanska šula tam zarjadowanja pře­wjeduje. W přizemju wabitej towaršnostnej rumnosći mjeńše skupiny so zetkać. Jedna ma mjeno Sprjewja, dalša Niska, hosćenc rěka Mostowy restawrant a žurla „Łužiska žurla“.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND