Poražka za Trumpa

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

New York (dpa/SN). Mustwo prezidenta USA Donalda Trumpa je ćežku poražku poćerpjeło. Něhdyšeho wólbnobojoweho managera Paula Manforda je sudnistwo dawkoweho jebanstwa a wobšudnistwa dla wobwinowało. Nimo toho je wjelelětny prawiznik Trumpa Michael Cohen přiznał, zo je zakoń wo financowanju wólbneho boja ranił. Woběmaj hrozy wjelelětne jastwo. Politiska škoda za Trumpa njeje hišće wotwidźomna.

Zwjazk: Mizerabelne žně žita

Berlin (dpa/SN). Suchoty dla su ratarjo w mnohich kónčinach Němskeje lětsa wjele mjenje nažnjeli. Pola žita je to z 35,6 milionami tonow 22 procentow mjenje hač loni, kaž Zwjazk ratarjow dźensa na swojej žnjowej bilancy w Berlinje zdźěli. K tomu přińdu wulke škody předewšěm při plahowanju picy za skót. W někotrych regionach dyrbjachu straty mjez 50 procentami a totalnym wupadom registrować. Prezident zwjazka Joachim Rukwied žada sej tuž nuznje trěbny pomocny program Zwjazka a krajow na dobro ratarjow.

Digitalna rada zasadźena

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND