Pokiwy (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Počesća Korlu Bohuwěra Šěcu

Rachlow. Jutře, 25. awgusta, w 14 hodź. wotryja w Rachlowje pod Čorno­bohom při bywšej šuli wopomnjensku taflu za Kor­lu Bohuwěra Šěcu (1858– 1938). Wón bě tam serbski wučer a jedyn z najwu­znamnišich hornjołužiskich přirodo­spyt­­ni­kow swo­jeho časa­. Na zarjadowanju porěči prof. dr. dr. hc. Bernhard Klausnitzer z Drježdźan, spěwa chór Budyšin a hudźi pozawnowy chór Bukečanskeje wosady. Samsny dźeń wot 10.30 do 18 hodź. pokazaja w sy­darni wobory mólby syna­ Šěcy Włodźiměra. Wječor wotměje so wjesny swjedźeń, kotryž wohnjowa wobora organizuje.

Do hudźbneje šule załožić

Wojerecy. Jutře, sobotu, Wojerowska hudźbna šula wot 14 do 17 hodź. swoje durje šěroko wotewrje. Nawoda David Brand rady na prašenja staršich a dalšich zajimcow wotmołwja. Zaměstnjena je šula w forumje Łužiskeje hale.

Napjate dohlady dožiwić

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND