Barley posudk wotpokazuje

pjatk, 24. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa ministerka za justicu Katarina Barley (SPD) dwělomne poručenja poradźowanskeho gremija zwjazkoweho knježerstwa k bydlenjo­twarskej politice wotpokazuje. Wědomostna přirada hospodarskeho ministerstwa je so wčera w posudku za to ­wuprajiła, socialneho bydlenjotwara so w dalokej měrje wzdać. Barley ma za „njezamołwite“, zo wědomostnicy přećiwo socialnemu bydlenjotwarej argumentuja. Wona chce, zo stat wjace pjenjez ­za nowe bydlenja nałoži, zo bychu po­druže zapłaćomne byli.

Maas pojědźe do Turkowskeje

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) pojědźe w septembru do Turkowskeje, zo by wopyt prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana w Němskej přihotował. Po informacijach powěsćernje dpa su 5. a 6. septembra wjacore politiske terminy w Ankarje planowane. Nimo toho chce so Maas na swjatočnosćach 150. jubileja němskeje ­šule w Istanbulu wobdźělić. Erdoğana wočakuja potom 28. septembra w Berlinje.

Merkel nadźije wosłabja

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND