Rozjimujadźěło policije

pjatk, 24. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Po dwělomnym postupowanju policije přećiwo žurnalistam sćelaka ZDF w Drježdźanach chcychu so sobudźěłaćerjo wusyłanja „Frontal 21“ dźensa z nawodnistwom policije w Drježdźanach zetkać. Policajska direkcija bě jich přeprosyła. Přiwšěm njebě jasne, hač so wobdźělnicy po tym k wuslědkam rozmołwy wupraja.

Při protestach w zwisku z wopytom zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) minjeny tydźeń w Drježdźanach bě so demonstrant werbalnje do žurna­listow dał a jim chłostajomny njeskutk wumjetował, dokelž běchu jeho filmo­wali. Na to policija žurnalistow kontrolo­waše a je jim tak dlěje hač poł hodźiny dźěło znjemóžniła. Pozdźišo so wukopa, zo je demonstrant sobudźěłaćer kraj­neho kriminalneho zarjada Sakskeje. Widejo wo podawku so w interneće spěšnje rozšěrjowaše a je mjeztym wšoněmsku debatu wo haćenju žurnalistiskeho dźěła přez policiju zbudźił.

Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) wčera w nutřkownym wuběrku krajneho sejma přilubi, podawk wobšěrnje wujasnić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND