Z wubědźowanja idejow nastało

srjeda, 29. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
„Štóž zarjadowanja wopyta, je spokojom wopušći“, měni eventmanager Frank Hubrich. Tež skupina MTS je lětsa w Dźiwadle we wuchu wustupiła.  Foto: Joachim Rjela „Štóž zarjadowanja wopyta, je spokojom wopušći“, měni eventmanager Frank Hubrich. Tež skupina MTS je lětsa w Dźiwadle we wuchu wustupiła. Foto: Joachim Rjela

Lětni serial SN10. dźěl

Nad krajinowym twarom „Wucho“ w Hamorje słónco smali. Wot zesušeneje bruneje trawy wotzběhuje so swětłokamjenjaty areal. Rynki za přihladowarjow tworja tu mału arenu.

To je Dźiwadło we wuchu při Bjerwałdskim jězoru, něhdźe poł kilometra wot Hamorskeje turistiskeje informacije zdalene. „Jónkrótne stawi­zny jewišća zapo­čachu so z idejowym wubědźowanjom we wobłuku mjezynarodneje dźěłarnički w lětomaj 2003/2004. Wuměłcy běchu namołwjeni, wo wuhotowanju krajinoweho parka Bjerwałdski jězor rozmyslować“, powěda Roman Krautz, nawoda zarjada za tónle krajinowy park w Hamorskim gmejnskim zarjadnistwje. Namjet Polaka Jarosława Kozakiewicza je jury tehdy najbóle přeswědčił. Tak nasta hoberskemu wuchu runacy so krajinowy objekt a z nim wone dźiwadło pod hołym njebjom, poswjećene lěta 2007.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND