Swinjaca mrětwa: Ćišć na Němsku přiběra

štwórtk, 30. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Greifswald-Riems (dpa/SN). Europa bědźi so dale z afriskej swinjacej mrětwu, kotraž so spochi rozpřestrěwa. Hač do kónca awgusta su po wšej Europje wjace hač 4 800 padow mrětwy pola dźiwich swini a 700 padow wjace hač loni we wobstatkach domjacych swini registrowali. Wosebje kritiske je połoženje w Rumunskej, hdźež so mrětwa podłu Dunaja na mnohich małych statokach jewi a so po posudku Friedricha Löffleroweho instituta spěšnje rozšěrja. Z rozrosćacymi ličbami infekcijow na wuchodźe Europy so ćišć na Němsku přiběra. „Ličba wot mrětwy potrjechenych krajow w Europje dale stupa, runje tak tež ličba potrje­chenych regionow“, rozłožuje wicepre­zident mjenowaneho instituta na kupje Riems prof. Franz Conraths. „Połoženje je dale napjate. Strach, zo so mrětwa tež na Němsku rozšěri, je dźeń a wjetši. Najwjetši rizikowy faktor je čłowjek sam, hdyž na přikład inficěrowane žiwidła do Němskeje wozy abo zbytki jědźe na parkowanišćach ležo wostaji.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND