Tři premjery na turneji poručenje

póndźela, 10. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pětr Šołta bě jedyn z awtorow, kotřiž su dźensa nowu, předewšěm na dźěći wusměrjenu antologiju „Hura, prózdniny“ we Worklečanskej šuli předstajili. Byrnjež jeho powědančko nastupajo wobsah kaž tež słowoskład naročne było, je maćizna šulerjow  jara zajimowała. Knižna premjera tworješe zdobom zazběh lětušeje čitanskeje turneje LND. Foto: SN/Hanka Šěnec Pětr Šołta bě jedyn z awtorow, kotřiž su dźensa nowu, předewšěm na dźěći wusměrjenu antologiju „Hura, prózdniny“ we Worklečanskej šuli předstajili. Byrnjež jeho powědančko nastupajo wobsah kaž tež słowoskład naročne było, je maćizna šulerjow jara zajimowała. Knižna premjera tworješe zdobom zazběh lětušeje čitanskeje turneje LND. Foto: SN/Hanka Šěnec

LND předstaja nazymske nowostki ducy po Łužicy

Ralbicy (SN/bn). Ludowe nakładnistwo Domowina je dźensa rano z knižnej premjeru swoju tradicionalnu čitansku turneju zahajiło. W Serbskej zakładnej šuli Ralbicy předstajichu wudawaćelka a jednaćelka LND Marka Maćijowa a třo awtorojo nowu antologiju „Hura, prózdniny“. Křesćan Krawc čitaše za šulerjow 2. lětnika wujimki ze swojeho powědančka „Hana a jeje přećel“, Pětr Šołta zbliži chowancam 3. lětnika swój tekst „37LPZB7U45 pódla malenoweho kerka“, Dorothea ­Šołćina prezentowaše holcam a hólcam 4. lětnika swoju powědku „Sym zaso tu“. Šulerjo spisowaćelam napjeće připosłuchachu, a z wotmołwami na prašenja na přikład Pětra Šołty – jeho do směra sciencefiction chabłacy tekst wopřijima někotre komplikowane techniske wurazy – woni pokazachu, zo jich jewjace so temy zajimuja a zo běchu wćipni, kak so stawizna wuwije.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND