Zwada wo lěs pači wuhlowu komisiju

pjatk, 14. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin/Kerpen (dpa/SN). Zwada wo brunicowy rewěr Hambachskeho lěsa pači wot zwjazkoweho knježerstwa zasadźenu tak mjenowanu wuhlowu komisiju. „Hambachska brunicowa jama ma wšitke dowolnosće a bu dotal we wšitkich sudniskich instancach wobkrućena“, rjekny čłon komisije Eric Schweitzer, prezident Němskeho industrijneho a wikowanskeho zwjazka, nowinarjam. „Toho- dla je w prawniskim staće konsekwentne, zo smě energijowy zastaraćel RWE brunicowu jamu dale wužiwać.“

Policija je wčera w Hambachskim lěsu započała domy na štomach wotstronić, kotrež běchu sej tam wobswětoškitarjo a přećiwnicy brunicy natwarili. Akciju, jednu z najwjetšich policajskich zasadźenjow minjenych lět, chcychu dźensa zakónčić. Aktiwistam wumjetuja, zo njewotpowěduja domy na štomach twarskim předpisam, dokelž nimaja schód. Energijowy koncern RWE chce nazymu wulke dźěle lěsa pušćeć, zo móhł brunicowu jamu rozšěrić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND