Kwasne parlički w nowym programje SLA

srjeda, 10. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna z wosebitostkow noweho programa „Naša Hanka w’ wěncu steji“ Serbskeho ludoweho ansambla je we wobłuku katolskeho kwasa pokazana reja z drjewjancami. SN/Maćij Bulank Jedna z wosebitostkow noweho programa „Naša Hanka w’ wěncu steji“ Serbskeho ludoweho ansambla je we wobłuku katolskeho kwasa pokazana reja z drjewjancami. SN/Maćij Bulank

Z wysoko zapołoženym měritkom hotuja so ansamblowcy do přichoda

Štyri rjećazki z parličkami serbskeho kwasowanja pod titulom „Naša Hanka w’ wěncu steji“ je Serbski ludowy ansambl poskićił sobotu, 18. septembra, prapremjernje w swojim domje na Bu­dyskej Wonkownej Lawskej. Wočakowanja běchu tónraz wosebje wulke. A wo­ne buchu­ spjelnjene. Je dźě prěnjorjadny nadawk­ mjenowaneje kulturneje insti­tucije, hudźbnu kulturu serbskeho ludu pěstować a dale wuwiwać. A dźe-li wo folklorne programy, smědźa kulturnje zajimowani tež wočakować, zo přesahuja profesionalni wuměłcy w dalokej měrje wukony lajskich wuměłcow. Njeje stajnje lochko, prawu měru namakać a objektiwnje sudźić. Su dźě naše lajske cyłki, wot fachowcow poradźowane a nawjedowane, z wulkeho dźěla a častodosć samo nadpřerěznje dobre. Přiwšěm program SLA znowa prajidmo wobkruća: „Štož profije zamóža, zamóža wšak jenož wone.“

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Prapremjernje předstajili su wuměłcy serbskeje profijoweje kulturneje institucije twórbu „Dumpańca“ z pjera Liany Bertók.
dalši wobraz (2) W produkciji „Kwasnych parličkow“, kotraž je zdobom prěnja z nowej intendantku SLA Judith Kubicec, njesmědźeše wězo tež Blunjanski kwas pobrachować.
dalši wobraz (3) ... kaž njewjesta w narodnej drasće Delnich Serbow z wulkej běłej lapu, wobrubjenej z kwětkami.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND