Po dołho trajacym přetwarje zaso přistupny był

štwórtk, 11. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Po wjac hač lětomaj přetwara bě Choćebuski Serbski muzej wčera zjawnosći zaso přistupny, štož mnozy zajimcy wužiwachu.  Foto: Ines Neumannojc Po wjac hač lětomaj přetwara bě Choćebuski Serbski muzej wčera zjawnosći zaso přistupny, štož mnozy zajimcy wužiwachu. Foto: Ines Neumannojc

Choćebuz (SN/JaW). Po wjac hač dwěmaj lětomaj twarskeho časa bě Choćebuski Serbski muzej wčera prěni raz zaso zjawnosći přistupny. Składnosć, sej jón we wobłuku třoch wodźenjow po „hišće“-twarnišću wobhladać a nadrobnosće wo wustajenskim koncepće zhonić, su wjac hač štyrcećo zajimcy, přewažnje z města samoho, wužili. Mjez nimi běštej tež społnomócnjena města Choćebuza za serbske naležnosće Anna Kosacojc-Kozelowa a předsydka Spěchowanskeho towarstwa Choćebuskeho Serbskeho muzeja dr. Madlena Norbergowa.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND