Myto ma być pohon do dalšeho dźěła

pjatk, 12. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Domowiny Dawid Statnik (srjedźa) w kruhu lětušich mytowanych, kotřiž přijachu čestne čłonstwo Domowiny, Myto Domowiny, Myto Domowiny za dorost a čestne znamješko narodneje organizacije  Serbow. Mjez nimi pobrachuje Resi Lotrina z Hochozy, kotraž njemóžeše so na zarjadowanju zańdźeny pjatk na žurli Budyskeho Serbskeho domu wobdźělić. Jenička, kotraž bě přišła w serbskej narodnej drasće, běše šwalča Doris Heinzowa ze Žylowa. SN/Maćij Bulank Předsyda Domowiny Dawid Statnik (srjedźa) w kruhu lětušich mytowanych, kotřiž přijachu čestne čłonstwo Domowiny, Myto Domowiny, Myto Domowiny za dorost a čestne znamješko narodneje organizacije Serbow. Mjez nimi pobrachuje Resi Lotrina z Hochozy, kotraž njemóžeše so na zarjadowanju zańdźeny pjatk na žurli Budyskeho Serbskeho domu wobdźělić. Jenička, kotraž bě přišła w serbskej narodnej drasće, běše šwalča Doris Heinzowa ze Žylowa. SN/Maćij Bulank

Domowina lětsa wospjet přewažnje kulturnje angažowanych Serbow a jich přećelow počesćiła

Na lětušim swjedźenskim zarjadowanju přepodaća Myta Domowiny běchu mjez wuznamjenjenymi zastupjerjo wjacorych generacijow. Tak přija starši hač 85lětny Jan Bart čestne čłonstwo narodneje organizacije za spomóžne skutkowanje wosebje na dobro Witaj-hibanja. Na tamnym boku běchu to młodźi, kaž něšto starši hač 30lětny Lucian Kaulfürst, kotrehož počesćichu z Čestnym znamješkom Domowiny za jeho angažement při spěchowanju serbšćiny a šěrjenju wědy wo Serbach.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ bě namjetowała skupinu Berlinska dróha a župa Kamjenc „Michał Hórnik“ skupinu DeyziDoxs za Myto Domowiny za dorost.
dalši wobraz (2) Stephanie Bierholdtec ze Slepjanskeho folklorneho ansambla wjeseli so z Alenu Kubankovej nad Mytom Domowiny.
dalši wobraz (3) Dr. Beata Brězanowa gratuluje Janej Bartej, kotryž je wotnětka čestny čłon Domowiny.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND