Krótkofilmy dorosta wuznamjenili poručenje

wutora, 06. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Radebeulski režiser Leon Babucke (naprawo) je lawreat wosebiteho myta Załožby za serb ski lud we wobłuku lětušeho wubědźowanja FilmSchau. Wječor do zahajenja Choćebuskeho filmoweho festiwala přepoda jemu sobudźěłaćerka załožby Sabina Siegowa nimo pjenježneho myta tež mału skulpturu.  Foto: Michael Helbig Radebeulski režiser Leon Babucke (naprawo) je lawreat wosebiteho myta Załožby za serb ski lud we wobłuku lětušeho wubědźowanja FilmSchau. Wječor do zahajenja Choćebuskeho filmoweho festiwala přepoda jemu sobudźěłaćerka załožby Sabina Siegowa nimo pjenježneho myta tež mału skulpturu. Foto: Michael Helbig

Choćebuz (SN/bn). Wubědźowanje FilmSchau twori kóždolětnje njeoficialny za-zběh Choćebuskeho filmoweho festiwala (FFC). Wčera su w tamnišim filmowym dźiwadle Weltspiegel cyłkownje tři twórby wuznamjenili.

Hłowne, z 1 500 eurami dotěrowane myto, kotrehož sponsor je statny sekretar za medije a mjezynarodne styki Thomas Kralinski, spožčichu krótkofilmej „Tak blisko, tak daloko“. We wobkrućenju rěka, zo přeswědča pask Grodkowskeje režiserki Alexandry Grafke ze swojim „cyle na kinematografiske powědanje město dialogow złožowace so wašnje“.

Wosebite myto Załožby za serbski lud w hódnoće 1 000 eurow připóznachu Leonej Babucke z Radebeula za jeho doku­mentaciski portret „Přirodoškitny wulkoprojekt łužiska jězorina“. We wopodstatnjenju wuzběhny jury – wobstejaca z wjelelětneho koordinatora Berlinskeho festiwala krótkofilmow Interfilm Hansa Hodela a łužiskeju filmowcow Isy Micklicojc a Romana Pernaka – „přewšo jimace wulkotne wobrazy, pokazowace změny w regionje“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND