Herbst zestawu gremija kritizuje

wutora, 06. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin/Drježdźany (SN/at). Do dźěłoweje skupiny zwjazkoweho knježerstwa, kotraž ma namjety za reformu restriktiwneho zakonja wo změnje mjeńšinowych mjenow zdźěłać, su nimo zastupjerjow přisłušneju zwjazkoweju ministerstwow nutřkowneho a justicy štyrjoch profe­sorow uniwersitow Mnichow, Marburg, Düsseldorf a Regensburg kaž tež po jednym zastupjerju Zwjazkoweho sudnistwa a zarjadniskeho sudnistwa Mannheim a nimo toho nawodu Augsburgskeho stawnistwa powołali. To wotmołwi prof. dr. Günter Krings ze zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho na małe naprašowanje sakskeho zapósłanca FDP Torstena Herbsta.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND