Słowjanske slědy po cyłej Němskej

štwórtk, 06. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Werner Měškank wobrysowa w swojim přednošku połdra lěttysaca słowjanskich stawiznow w sewjernej Němskej. Hinak hač wjetšina žórłow zabra wón při tym wuraznje žurnalistisku a serbsku perspektiwu.  Foto: SN/Maćij Bulank Werner Měškank wobrysowa w swojim přednošku połdra lěttysaca słowjanskich stawiznow w sewjernej Němskej. Hinak hač wjetšina žórłow zabra wón při tym wuraznje žurnalistisku a serbsku perspektiwu. Foto: SN/Maćij Bulank

We wobłuku rjada Serbskeho muzeja „Kofej w třoch“ je wčera Choćebuski muzejownik a žurnalist Werner Měškank pod hesłom „Słowjanske slědy we Wendlandźe a něhdyšim kraju Obodritow“ něhdźe dwaceći zajimcam wobšěrny stawizniski přehlad podał.

Budyšin (SN/bn). „Jědnaće dźensnišich krajow Zwjazkoweje republiki Němskeje chowa słowjanske slědy. Něhdźe štwórćina wobydlerjow ZRN ma słowjanske korjenje, wariacije swójbnych mjenow kaž Wendt namakamy po cyłym kraju. Wěda wo tym pak je so tež aktiwnych napřećiwnych politiskich naprawow dla skoro wšudźe zhubiła.“

Takle wobrysowa Werner Měškank wuchadźišćo swojich přepytowanjow, kotrež złožowachu so na wuhódnoćenje přistupnych pisomnych žórłow. Z pomocu geografiskich kartow rozłoži wón wupřestrěće słowjanskich sydlišćow minjenych 1 500 lět a wuzběhny, zo „nańdźemy mjez Baltiskim morjom a srjedźnymi horinami něhdźe 10 000 hrodźišćow“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND